Ketensamenwerking - VISA Skip to main content

Ketensamenwerking

Waarom aandacht voor soft skills bij ketensamenwerking?

Onderzoek laat zien dat veel RGS-projecten door verstoringen uiteindelijk anders lopen dan vooraf voorzien. Een goed team is het best in staat om deze verstoringen op te vangen en zo de kosten ervan te beperken. Toch zien we dat er vaak weinig aandacht is voor de samenwerkingskwaliteit, terwijl de kosten van slechte samenwerking aan het eind van de rit keihard op de rekening staan. Er zijn dus hele goede redenen om zachte aspecten zwaar mee te wegen.
De mensen binnen een ketensamenwerking zijn de bouwstenen voor een succesvolle samenwerking. De ontwikkeling van de soft skills in mijn werkwijze is gebaseerd op drie pijlers: samenwerken, zelfinzicht en communicatie.
pijlers teamontwikkeling

Hoe ontwikkel je de zachte kant van samenwerken?

Je kunt mij inzetten als Ketenregisseur voor de Soft Skills. Eerst zetten we afhankelijk van jullie behoefte een koers uit. Dan ga ik dwars door de keten, op alles niveaus, in alle organisaties kijken wat goed gaat, wat de pijnpunten zijn, welke soft skills te ontwikkelen zijn, wat het team nodig heeft en welke methodes ingezet kunnen worden. Meestal is dat een mix van verschillende onderdelen.

Vooronderzoek met teamanalyse en interviews

Bij een teamanalyse hoort eerst de vraag: wat hebben we in huis? De effectiviteit van het team wordt bepaald door de individuele kwaliteiten, kennis en ervaring van de teamleden. Elk teamlid draagt bij met unieke talenten en heeft een eigen aandeel in het resultaat.
In mijn teamontwikkelingsprogramma starten we met zelfinzicht en inzicht in elkaar. Daarmee zetten we zelfbewustzijn om in teambewustzijn. Elk teamlid krijgt dan ook eerst een MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) profiel, dat inzicht geeft in persoonlijke voorkeuren, kwaliteiten en valkuilen.

Teamdagen

Tijdens de teamdagen gaat het team aan de slag met de volgende vragen:

 • Wat betekenen onze verschillende voorkeuren voor onze teamcultuur en teamdynamiek?
 • Wat zijn – op basis van ieders individuele kwaliteiten – de sterke en zwakke punten van ons team?
 • Wat heb ik van mijn teamgenoten nodig om op mijn best te kunnen zijn? En wat hebben mijn teamgenoten nodig van mij?
 • Hoe werken we samen?
 • Hoe reageren we op uitdagingen?
 • Hoe komen we tot besluiten?

Teamcultuur

We onderscheiden 4 verschillende teamculturen. Een ‘beste teamcultuur’ bestaat niet. Belangrijk is dat mensen zich prettig voelen in het team, want alleen dan kunnen ze optimaal functioneren. Elk team is uniek. Een team is immers een verzameling individuele personen die allemaal hun eigen voorkeuren en kwaliteiten hebben. Maar net zoals we verschillende persoonlijkheidstypen onderscheiden, kunnen we ook een onderscheid maken in teamculturen. Inzicht daarin helpt je team om te begrijpen waarom het functioneert zoals het functioneert, om zo effectiever te worden in het realiseren van de teamdoelen en de juiste route te vinden voor verdere ontwikkeling.

Teamdynamiek

De cultuur van het team bepaalt de dynamiek in een team, een essentieel onderdeel van teamontwikkeling. Effectieve teams maken optimaal gebruik van hun teamdynamiek. Want om goede of betere relaties tussen teamleden op te bouwen en een écht team te worden, is het belangrijk dat je begrijpt waarom teamleden op elkaar reageren en met elkaar communiceren zoals ze dat doen.

Behoefteanalyse

Als je eenmaal helder hebt hoe je team in elkaar zit en waar het op dit moment staat, is de volgende stap het maken van een behoefteanalyse: wat heeft het team nodig om optimaal te functioneren? Tijdens de teamdagen komen  daarvoor verschillende thema’s aan de orde. Dit kunnen zijn:

 • Doelen stellen
 • Communicatie en elkaar aanspreken
 • Besluitvorming en probleemoplossing
 • Conflicthantering

Borging

Na en tussen de teamdagen door is het belangrijk om de beweging die is ingezet te verankeren. Daarvoor zetten we een mix van activiteiten in:

 • Gratis gebruik van kennisportaal van VISA Vaart in Samenwerken
 • CoachCafé
 • Intervisiebijeenkomsten (groep max. 5 personen)
 • Persoonlijke coaching

Wat merk je van deze teamontwikkeling in de dagelijkse praktijk?

 • Verbetering van de soft skills op persoonlijk en teamniveau;
 • Er is een fundament voor vertrouwen en duurzame samenwerking;
 • Opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap vervaagt;
 • Er is duidelijkheid over de richting en de prioriteiten;
 • Efficiënte probleemoplossing en besluitvorming;
 • Concrete handvatten om elkaar te begrijpen, met elkaar te communiceren en samen te werken;
 • Je waardeert en benut elkaars kwaliteiten, vaardigheden en ervaringen;
 • Je kunt elkaar alles zeggen vanuit respect. Er wordt gecommuniceerd op basis van gelijkwaardigheid;
 • Energie en motivatie voor medewerkers, team en organisatie;
 • Effectiever gebruik van tijd en middelen;
 • Je kijkt uit naar vergaderingen en andere gelegenheden om als groep te kunnen optreden;
 • Samenwerken wordt leuk.

Zijn jullie (een ketensamenwerking van ) woningcorporatie, onderhoudspartner of bouwbedrijf? Willen jullie de zachte kant van samenwerken binnen je rgs-team ontwikkelen? De programma’s van VISA, Vaart in Samenwerken worden helemaal afgestemd op jullie specifieke wensen.

Een aantal van de organisaties die kozen voor mijn coaching

Acel

Wil jij ook weten wat Marion te vertellen heeft?

Vul hieronder je gegevens in en ontvang gratis nieuwe updates