Ketensamenwerking / RGS - VISA Skip to main content

Ketensamenwerking / RGS

Waarom aandacht voor soft skills bij ketensamenwerking en RGS?

Onderzoek laat zien dat veel RGS-projecten door verstoringen uiteindelijk anders lopen dan vooraf voorzien. Een goed team is het best in staat om deze verstoringen op te vangen en zo de kosten ervan te beperken. Toch zien we dat er vaak weinig aandacht is voor de samenwerkingskwaliteit, terwijl de kosten van slechte samenwerking aan het eind van de rit keihard op de rekening staan. Er zijn dus hele goede redenen om zachte aspecten zwaar mee te wegen.

Hoe ontwikkel je de zachte kant van samenwerken?

 

Eerst zetten we afhankelijk van jullie behoefte een koers uit. Dan ga ik dwars door de keten, op alles niveaus, in alle organisaties kijken wat goed gaat, wat de pijnpunten zijn, welke soft skills te ontwikkelen zijn, wat het team nodig heeft en welke methodes ingezet kunnen worden.

De mensen binnen een ketensamenwerking zijn de bouwstenen voor een succesvolle samenwerking. De ontwikkeling van de ‘soft skills’ in mijn werkwijze is gebaseerd op “De vijf frustraties van teamwork” van Patrick Lencioni. De frustraties die hij benoemt kunnen verholpen worden met het ontwikkelen van bepaalde ‘soft skills’.

 

Werken aan alle niveaus in de piramide

Vertrouwen is de basis van een sterk team en leidt tot openheid. Wanneer teamleden met openheid stevig bijdragen aan de besluiten, elkaar aanspreken, zich gehoord en serieus genomen voelen, zal hun betrokkenheid toenemen voor de genomen besluiten. Dan is het een kleine stap naar het pakken van de eigen verantwoordelijkheid en te sturen op het realiseren van de collectieve doelen en resultaten. De niveaus in de piramide zijn onderling verbonden. Gevoeligheid op één van de niveaus is een risico voor het goed functioneren van een team.

Gericht trainen

Om de benodigde vaardigheden te ontwikkelen trainen we in een aantal sessies op:

 1. Vertrouwen: elkaar ánders en beter leren kennen;
 2. Conflicten: inzicht in onderlinge verschillen en waardering voor ieders unieke inbreng;
 3. Commitment: betrokkenheid en besluitvaardigheid;
 4. Verantwoordelijkheid: elkaar aanspreken op gedrag en resultaten;
 5. Resultaatgerichtheid: doelen stellen en verbinden aan doelen.

Borging

Na en tussen de teamdagen door is het belangrijk om de beweging die is ingezet te verankeren. Daarvoor zetten we een mix van activiteiten in:

 • Elk teamlid kan zijn of haar kennis verdiepen door gebruik te maken van het Kennisportaal van VISA Vaart in Samenwerken;
 • Tussentijds, informeel bij elkaar komen en verder praten over wat je als team nodig hebt in CoachCafé;
 • Verdieping en de vraag achter de vraag ontdekken met elkaar in Intervisiebijeenkomsten (groep max. 5 personen);
 • Een teamlid kan behoefte hebben om te reflecteren op eigen gedrag met Persoonlijke coaching.

Wat merk je van deze teamontwikkeling in de dagelijkse praktijk?

 • Verbetering van de soft skills op persoonlijk en teamniveau;
 • Er is een fundament voor vertrouwen en duurzame samenwerking;
 • Opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap vervaagt;
 • Er is duidelijkheid over de richting en de prioriteiten;
 • Efficiënte probleemoplossing en besluitvorming;
 • Concrete handvatten om elkaar te begrijpen, met elkaar te communiceren en samen te werken;
 • Je waardeert en benut elkaars kwaliteiten, vaardigheden en ervaringen;
 • Je kunt elkaar alles zeggen vanuit respect. Er wordt gecommuniceerd op basis van gelijkwaardigheid;
 • Energie en motivatie voor medewerkers, team en organisatie;
 • Effectiever gebruik van tijd en middelen;
 • Je kijkt uit naar vergaderingen en andere gelegenheden om als groep te kunnen optreden;
 • Samenwerken wordt leuk.

Zijn jullie (een ketensamenwerking van ) woningcorporatie, onderhoudspartner of bouwbedrijf? Willen jullie de zachte kant van samenwerken binnen je rgs-team ontwikkelen? De programma’s van VISA, Vaart in Samenwerken worden helemaal afgestemd op jullie specifieke wensen.

Een aantal van de organisaties die kozen voor mijn coaching

Wil jij ook weten wat Marion te vertellen heeft?

Vul hieronder je gegevens in en ontvang gratis nieuwe updates