Ketensamenwerking / RGS - VISA Skip to main content

Ketensamenwerking / RGS

Waarom aandacht voor soft skills bij ketensamenwerking en RGS?

Onderzoek laat zien dat veel ketensamenwerkings- of RGS-projecten door verstoringen uiteindelijk anders lopen dan vooraf voorzien. Een goed team is het best in staat om deze verstoringen op te vangen en zo de kosten ervan te beperken. Toch zien we dat er vaak weinig aandacht is voor de samenwerkingskwaliteit, terwijl de kosten van slechte samenwerking aan het eind van de rit keihard op de rekening staan. Er zijn dus hele goede redenen om zachte aspecten zwaar mee te wegen.

Succesvol samenwerken

In een succesvolle samenwerking is vertrouwen de basis. Het leidt tot openheid en veiligheid. Wanneer teamleden stevig bijdragen aan de besluiten, elkaar aanspreken, zich gehoord en serieus genomen voelen, zal hun betrokkenheid toenemen. Dan is het een kleine stap naar het pakken van de eigen verantwoordelijkheid en te sturen op het realiseren van de collectieve doelen en resultaten.

Succesfactoren

Mijn aanpak voor het ontwikkelen van de ‘zachte kant’ van samenwerken heb ik afgeleid van wat Patrick Lencioni “De vijf frustraties van teamwork” noemt. De frustraties heb ik vertaald naar succesfactoren. Daar hangen ‘soft skills’ aan vast die de zachte kant van samenwerking benoemen. Door daar aan te werken met de groep(en) ontstaat er begrip en vertrouwen en slaagt de samenwerking!

Aanpak

We starten met een teamscan. Daarmee wordt precies gemeten hoe de samenwerking er op dat moment voor staat. De aanpak is er vervolgens altijd op gericht om dat te doen wat nodig is.

Om goed te kunnen bouwen aan samenwerken, gaan we in groepen aan de slag. Bij voorkeur is dit een mix van mensen uit verschillende organisaties, verschillende functies en niveaus. Afhankelijk van de uitkomst van de teamscan wordt het programma bepaald. Mogelijke programma-onderdelen zijn:

 • Waarom is samenwerken zo belangrijk (en zo moeilijk)?
 • Wat betekent goed samenwerken voor jou?
 • Hoe doe je dat, goed samenwerken?
 • Effectief communiceren doe je zo
 • Hoe kun je elkaar aanspreken en zorg je dat het ook echt gebeurt?
 • Wat is er nodig om samen tot goede besluiten en probleemoplossing te komen?
 • Hoe verschillend is iedereen en hoe overbrug je onderlinge verschillen?

Ingrediënten van succesvol samenwerken

We werken tijdens de bijeenkomsten soms ongemerkt maar altijd concreet aan de belangrijkste ingrediënten van samenwerken en bouwen aan een optimaal samenwerkklimaat:
1. Vertrouwen: elkaar ánders en beter leren kennen. Waardering en respect hebben voor ieders unieke inbreng;
2. Verschillen; mening durven uitspreken en de brug slaan tussen onderlinge verschillen;
3. Heldere afspraken: betrokkenheid en besluitvaardigheid;
4. Effectieve communicatie: elkaar aanspreken op gedrag en resultaten en weten wat je van elkaar verwacht;
5. Teambelang: inzicht krijgen in elkaars belangen. Werken vanuit de bedoeling.

Borging

Na en tussen de bijeenkomsten door is het belangrijk om de beweging die is ingezet te verankeren. Daarvoor zetten we een mix van activiteiten in.

Welke ontwikkelingen worden zichtbaar?

Aandacht voor de zachte kant van samenwerken levert concrete en zichtbare resultaten op:

 • Werkplezier! Energie en motivatie voor medewerkers, team en organisatie;
 • Begrip voor verschillen tussen de mensen en en men weet hoe men verschillen moet overbruggen;
 • Concrete handvatten om met elkaar te communiceren en elkaar aan te spreken;
 • Waardering voor elkaars kwaliteiten en vult elkaar aan;
 • Respect voor elkaars werk;
 • Een stevig fundament voor vertrouwen en duurzame samenwerking;
 • Iedereen heeft scherp wat de bedoeling van de samenwerking is;
 • Samen komt men tot efficiënte probleemoplossing en besluitvorming;
 • Effectiever gebruik van tijd en middelen.

 

Zijn jullie (een ketensamenwerking van ) woningcorporatie, onderhoudspartner of bouwbedrijf? Willen jullie de zachte kant van samenwerken binnen je rgs-team ontwikkelen? De programma’s van VISA, Vaart in Samenwerken worden helemaal afgestemd op jullie specifieke wensen.

 

 

Een aantal van de organisaties die kozen voor mijn coaching

Wil jij ook weten wat Marion te vertellen heeft?

Vul hieronder je gegevens in en ontvang gratis nieuwe updates