Ketensamenwerking - VISA Skip to main content

Ketensamenwerking

Waarom aandacht voor soft skills bij ketensamenwerking?

Onderzoek laat zien dat veel RGS-projecten door verstoringen uiteindelijk anders lopen dan vooraf voorzien. Een goed team is het best in staat om deze verstoringen op te vangen en zo de kosten ervan te beperken. Toch zien we dat er vaak weinig aandacht is voor de samenwerkingskwaliteit, terwijl de kosten van slechte samenwerking aan het eind van de rit keihard op de rekening staan. Er zijn dus hele goede redenen om zachte aspecten zwaar mee te wegen.

De mensen binnen een ketensamenwerking zijn de bouwstenen voor een succesvolle samenwerking. De ontwikkeling van de soft skills in mijn werkwijze is gebaseerd op drie pijlers: samenwerken, zelfinzicht en communicatie.

Hoe ontwikkel je de zachte kant van samenwerken?

Je kunt mij inzetten als Ketenregisseur voor de Soft Skills. Eerst zetten we afhankelijk van jullie behoefte een koers uit. Dan ga ik dwars door de keten, op alles niveaus, in alle organisaties kijken wat goed gaat, wat de pijnpunten zijn, welke soft skills te ontwikkelen zijn, wat het team nodig heeft en welke methodes ingezet kunnen worden. Meestal is dat een mix van onderstaande onderdelen:

 • Vooronderzoek met teamscan, observaties en interviews
 • Teamdagen
  Een beproefd instrument dat ingezet kan worden voor de drie pijlers zelfinzicht, communicatie en samenwerken is MBTI® (Myers Briggs Type Indicator). Het veelzijdige model van MBTI® biedt een goede basis voor levenslange persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van effectiviteit in een ketensamenwerking.
 • Borging
  Na en tussen de teamdagen door is het belangrijk om het geleerde én de kennis rondom je MBTI®-type regelmatig bij te houden, zodat je blijft ervaren wat een krachtig instrument het is. Om de kennis over voorkeuren en de verschillende types te borgen, zetten we een mix van activiteiten in:
  – Gratis gebruik van kennisportaal van VISA Vaart in Samenwerken
  – CoachCafé
  – Intervisiebijeenkomsten (groep max. 5 personen)
  – Persoonlijke coaching

Wat merk je van deze teamontwikkeling in de dagelijkse praktijk?

 • Verbetering van de soft skills op persoonlijk en teamniveau;
 • Er is een fundament voor vertrouwen en duurzame samenwerking;
 • Opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap vervaagt;
 • Er is duidelijkheid over de richting en de prioriteiten;
 • Efficiënte probleemoplossing en besluitvorming;
 • Concrete handvatten om elkaar te begrijpen, met elkaar te communiceren en samen te werken;
 • Je waardeert en benut elkaars kwaliteiten, vaardigheden en ervaringen;
 • Je kunt elkaar alles zeggen vanuit respect, communicatie op basis van gelijkwaardigheid;
 • Energie en motivatie voor medewerkers, team en organisatie;
 • Effectiever gebruik van tijd en middelen;
 • Je kijkt uit naar vergaderingen en andere gelegenheden om als groep te kunnen optreden;
 • Samenwerken wordt leuk.

Zijn jullie (een ketensamenwerking van ) woningcorporatie, onderhoudspartner of bouwbedrijf? Willen jullie de zachte kant van samenwerken binnen je rgs-team ontwikkelen? De programma’s van VISA, Vaart in Samenwerken worden helemaal afgestemd op jullie specifieke wensen.

Een aantal van de organisaties die kozen voor mijn coaching

logo area

Wil jij ook weten wat Marion te vertellen heeft?

Vul hieronder je gegevens in en ontvang gratis nieuwe updates