Skip to main content

Ketensamenwerking / RGS

Waarom aandacht voor soft skills bij ketensamenwerking en RGS?

Onderzoek laat zien dat veel ketensamenwerking- of RGS-projecten door verstoringen uiteindelijk anders lopen dan vooraf voorzien. Een goed team is het best in staat om deze verstoringen op te vangen en zo de kosten ervan te beperken. Toch zien we dat er vaak weinig aandacht is voor de samenwerkingskwaliteit ofwel de zachte kant van samenwerken, terwijl de kosten van slechte samenwerking aan het eind van de rit keihard op de rekening staan. Het bouwen aan de zachte kant van samenwerken vergt tijd, inzet en openheid van zowel de woningcorporatie als de onderhoudsbedrijven. Door de ‘zachte’ aspecten te omarmen, kunnen beide partijen een sterke basis leggen voor een succesvolle en vruchtbare ketensamenwerking.

Succesvol samenwerken

In een succesvolle ketensamenwerking is vertrouwen de basis. Er zijn verschillen en die worden positief benut. Iedereen vult elkaar aan en voelt zich gehoord en serieus genomen. Er wordt effectief gecommuniceerd, men spreekt elkaar aan vanuit respect en geeft complimenten. Heldere afspraken worden gezamenlijk gemaakt en iedereen houdt zich eraan, er is commitment. Dan is het een kleine stap naar het pakken van de eigen verantwoordelijkheid en te sturen op het realiseren van de collectieve doelen en resultaten. Teambelang gaat nu boven persoonlijk (of eigen organisatie)belang.

Succesfactoren

Mijn aanpak voor het ontwikkelen van de ‘zachte kant’ van samenwerken heb ik afgeleid van wat Patrick Lencioni “De vijf frustraties van teamwork” noemt. De frustraties heb ik vertaald naar succesfactoren. Daar hangen ‘soft skills’ aan vast die de zachte kant van samenwerking benoemen. Door daar aan te werken met de groep(en) ontstaat er begrip en vertrouwen en slaagt de samenwerking!

Aanpak

We starten met een samenwerkingsscan. Daarmee wordt precies gemeten hoe de samenwerking er op dat moment voor staat. De aanpak is er vervolgens altijd op gericht om dat te doen wat nodig is.

Om goed te kunnen bouwen aan samenwerken, gaan we in groepen aan de slag. Bij voorkeur is dit een mix van mensen uit verschillende organisaties, verschillende functies en niveaus. Afhankelijk van de uitkomst van de samenwerkingsscan wordt het programma bepaald. Mogelijke programma-onderdelen zijn:

 • Waarom is samenwerken zo belangrijk (en zo moeilijk)?
 • Wat betekent goed samenwerken voor jou?
 • Hoe doe je dat, goed samenwerken?
 • Effectief communiceren doe je zo
 • Hoe kun je elkaar aanspreken en zorg je dat het ook echt gebeurt?
 • Wat is er nodig om samen tot goede besluiten en probleemoplossing te komen?
 • Hoe verschillend is iedereen en hoe overbrug je onderlinge verschillen?

Ingrediënten van succesvol samenwerken

We werken tijdens de bijeenkomsten soms ongemerkt maar altijd concreet aan de belangrijkste ingrediënten van samenwerken en bouwen aan een optimaal samenwerkklimaat:

 • Vertrouwen: elkaar ánders en beter leren kennen. Waardering en respect hebben voor ieders unieke inbreng;
 • Verschillen; mening durven uitspreken en de brug slaan tussen onderlinge verschillen;
 • Heldere afspraken: betrokkenheid en besluitvaardigheid;
 • Effectieve communicatie: elkaar aanspreken op gedrag en resultaten en weten wat je van elkaar verwacht;
 • Teambelang: inzicht krijgen in elkaars belangen. Werken vanuit de bedoeling.

Borging

Na de bijeenkomsten is het belangrijk om de beweging die is ingezet te verankeren. Daarvoor zetten we een mix van activiteiten in. Zoals intervisie en verdiepingsbijeenkomsten.

Wat levert bouwen aan de zachte kant van samenwerken op?

Door aandacht voor de zachte kant van samenwerken krijg je:

 • Werkplezier! Energie en motivatie voor medewerkers, team en organisatie;
 • Begrip voor verschillen tussen de mensen en en men weet hoe men verschillen moet overbruggen;
 • Concrete handvatten om met elkaar te communiceren en elkaar aan te spreken;
 • (H)erkenning van elkaars kwaliteiten;
 • Respect voor elkaars werk;
 • Een stevig fundament voor vertrouwen en duurzame samenwerking

Hier zijn enkele voorbeelden van de keiharde resultaten die voortvloeien uit het verbeteren van de zachte aspecten van samenwerking:

Verbeterde Productiviteit

 • Een omgeving van vertrouwen en goede communicatie zorgt ervoor dat teamleden effectiever kunnen samenwerken. Hierdoor kunnen taken sneller worden voltooid en kan de productiviteit toenemen.

Lager Verloop

 • Wanneer teamleden zich gewaardeerd voelen en een gevoel van verbondenheid ervaren, zijn ze waarschijnlijk gemotiveerder om in het team te blijven. Dit vermindert het verloop van personeel, wat kan leiden tot kostenbesparingen in termen van werving, training en inwerken van nieuwe medewerkers.

Betere innovatie en probleemoplossing

 • Een sfeer waarin mensen zich vrij voelen om ideeën te delen en meningsverschillen constructief kunnen worden besproken, bevordert innovatie en effectieve oplossingen voor problemen.

Hogere klanttevredenheid

 • Goede samenwerking tussen teamleden leidt tot betere interne coördinatie en communicatie, wat op zijn beurt kan leiden tot een hogere klanttevredenheid. Klanten ervaren een vlottere en consistente dienstverlening.

Snellere besluitvorming

 • Wanneer er vertrouwen en duidelijke communicatielijnen zijn, kunnen beslissingen sneller worden genomen omdat teamleden zich comfortabel voelen om meningen te delen en consensus te bereiken.

Minder conflicten

 • Investeren in het omgaan met verschillen en conflictbeheersing kan leiden tot een daling van destructieve conflicten binnen het team, waardoor er meer tijd en energie beschikbaar komt voor productieve activiteiten.

Verhoogde medewerkerstevredenheid

 • Een positieve samenwerkingsomgeving draagt bij aan het welzijn van medewerkers en hun tevredenheid over het werk. Tevreden medewerkers zijn over het algemeen gemotiveerder en leveren betere prestaties.

Grotere flexibiliteit en aanpassingsvermogen

 • Teamleden die gewend zijn om effectief samen te werken en open te communiceren, zijn vaak beter in staat om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en nieuwe uitdagingen.

Betere teamresultaten

 • Door te investeren in commitment en het belang van het team kunnen teams hun doelen beter bereiken en uiteindelijk betere resultaten behalen.

Positieve organisatiecultuur

 • Het verbeteren van de zachte kant van samenwerken draagt bij aan de vorming van een positieve organisatiecultuur, wat op zijn beurt aantrekkelijk kan zijn voor talentwerving en het behoud van ervaren medewerkers.

Kortom, de zachte kant van samenwerken heeft directe invloed op de harde, meetbare resultaten van een organisatie, variërend van productiviteit en prestaties tot klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid.

Zijn jullie (een ketensamenwerking van ) woningcorporatie, onderhoudspartner of bouwbedrijf? Willen jullie de zachte kant van samenwerken binnen je RGS-team ontwikkelen? De programma’s van VISA, Vaart in Samenwerken worden helemaal afgestemd op jullie specifieke wensen.

 

 

Contact

Een aantal van de organisaties die kozen voor mijn coaching

Logo alwel

Wil jij een gratis abonnement op mijn tweemaandelijkse ‘Updates’?

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte van persoonlijke en teamontwikkeling. Afmelden kan altijd weer.