Doorbreek de eilandjescultuur

Samenwerken, je kunt er niet omheen. Omdat je samen nou eenmaal sterker bent en meer weet dan alleen. Maar samenwerken gaat niet vanzelf. Tussen mensen op een afdeling, tussen afdelingen (eilandjescultuur) of met externe partijen stagneert de samenwerking regelmatig. Hoe krijg je als organisatie vaart in samenwerken?

Tips voor vaart in samenwerken:

1. Ontdek het gezamenlijk belang

In een organisatie zijn mensen op een afdeling en verschillende afdelingen altijd van elkaar afhankelijk en hebben ze een gemeenschappelijk belang. Maak daarom de mensen weer bewust van het groter geheel; van de organisatiedoelstellingen en de mate waarin de ene afdeling afhankelijk is van de andere.

2. Zorg dat je elkaar verstaat

Zodra mensen van verschillende afdelingen elkaar beter leren kennen en meer begrip hebben voor elkaar, ontstaat vertrouwen. Een absolute voorwaarde voor samenwerken. Als er vertrouwen is, stappen medewerkers makkelijker op elkaar af. Er wordt weer met elkaar in plaats van over elkaar gepraat! Om elkaar te verstaan moet je eerst jezelf begrijpen. Met het schrijven van een gebruiksaanwijzing voor jezelf krijg je concrete handvatten om jezelf te ontwikkelen en de samenwerking te verbeteren. Door meer onderling begrip wordt de eilandjescultuur doorbroken.

3. Neem zelf verantwoordelijkheid

Neem zelf verantwoordelijkheid om de samenwerking met collega’s onderling en tussen collega’s van andere afdelingen te bevorderen. Je kunt elkaar aanmoedigen om de samenwerking met andere afdelingen op te zoeken. Sta met elkaar eens stil bij de volgende vragen:

  • Welke informatie van collega’s van andere afdelingen heb je nodig om jouw werk goed te kunnen doen?
  • Op welk gebied zijn jullie werkzaamheden onderling van elkaar afhankelijk?
  • Waarin kunnen jullie elkaar helpen om het werk effectiever en efficiënter te doen
  • Waarin kunnen jullie elkaar helpen om het werk met meer plezier te doen?

Verbinding

Door mensen te leren open te staan voor de ideeën en belangen van anderen, te leren luisteren en effectief te communiceren en vanuit een gemeenschappelijk belang samen te werken, creëer je meer verbinding binnen de organisatie. Dankzij die verbinding verbetert het onderlinge contact en dat maakt het werken aan gemeenschappelijke organisatiedoelstellingen succesvoller en leuker. Je ontwikkelt de organisatie van een eilandjescultuur naar een cultuur van samenwerking. Bovendien zal het onderlinge werkplezier en het professionele zelfvertrouwen stijgen.

Methode

Om (interne en/of externe) samenwerking te verbeteren, ontwikkelde ik een succesvolle methode “Vaart in Samenwerken”.  Een aantal reacties van deelnemers:

“Ik snap nu waarom mijn collega niet meteen met me wil sparren, maar er eerst over na wil denken. Door dit begrip is veel irritatie weggenomen. Dit bevordert de kwaliteit van ons werk.”

“Wij kwamen met ons groepje niet verder dan veel losse ideeën. De andere groep had maar één voorstel, maar wel helemaal concreet uitgewerkt. We beseffen ons nu heel goed wat het betekent als we hierin hadden samengewerkt!”

“Nu we de verschillen tussen elkaar weten en er vooral gebruik van maken, lossen we problemen snel op en zijn onze beslissingen veel effectiever. Het werkt echt.”

Wil je weten of dit iets voor jou of jouw organisatie kan zijn? Bel (06 22 51 85 51) of mail me (m.muller@vaartinsamenwerken.nl).

Ga terug