Rollen van leidinggeven

Als leidinggevende krijg je te maken met verschillende rollen. Sommige gaan je gemakkelijk af, met andere rollen heb je meer moeite.

Rol van leider

De leider motiveert medewerkers door een duidelijk, helder en inspirerend verhaal te brengen met een visie. De leider zet de richting uit om doelstellingen te bereiken. De leider inspireert en stimuleert medewerkers, creëert betrokkenheid en maakt medewerkers zelfsturend. De leider neemt verantwoordelijkheid als dat moet. 

Rol van manager

De manager plant en organiseert processen en faciliteert zijn medewerkers. De manager evalueert en stuurt op tijd bij. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid voor de optimale inzet van de mensen en de middelen. De manager stelt prioriteiten en coördineert het geheel, kijkend naar de kwaliteiten, talenten en competenties van de medewerkers.   

Rol van coach

In de coachende rol heeft de leidinggevende oog voor de ontwikkelingsmogelijkheden van zijn medewerkers. Als coach geeft de leidinggevende gerichte feedback vanuit een niet-hiërarchische positie. Medewerkers krijgen ruimte en tijd hun verhaal of probleem te brengen en er wordt samen naar oplossingen gezocht. In deze rol gaat de leidinggevende samen met de medewerker leerdoelen definiëren. De leidinggevende is vanuit deze rol verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de talenten binnen zijn afdeling. Hij voorziet in loopbaantrajecten voor de medewerkers vanuit ieders potentieel. Niet alleen als er een probleem is, maar ook als medewerkers nog beter willen worden in hun werk.

Rol van ondernemer

De ondernemer kijkt voortdurend rond om mogelijkheden te ontdekken en deze een toegevoegde waarde te geven op zijn afdeling. De ondernemer genereert nieuwe en bruikbare ideeën en geeft medewerkers de ruimte om dit ook te doen. De ondernemer durft beslissingen op basis van intuïtie te nemen. Hij durft fouten maken en leert daar van. Hij geeft die ruimte ook aan medewerkers. De ondernemer gebruikt zijn netwerk actief om dit te verwezenlijken en moedigt medewerkers aan tot het uitbouwen van een netwerk. Hij geeft ruimte voor creativiteit en innovatie bij de medewerkers en monitort dit. De leidinggevende heeft oog voor een maatschappelijke meerwaarde. Het ondernemerschap dat hij toont, dient daarom ook het publieke belang of het belang van de burger.