Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI)

Carl Jung

Carl Jung

De Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI) is een veelgebruikte methodiek om persoonlijkheidsvoorkeuren te ontdekken. Dit gaat op basis van zelfbeschrijving, die ontworpen is om Jungs theorie over psychologische types begrijpelijk en toepasbaar te maken in het dagelijkse leven. De resultaten van de MBTI brengen waardevolle verschillen tussen normale, gezonde personen aan het licht, die de bron van heel wat misverstanden en communicatiestoornissen kunnen vormen.

Door de MBTI-vragenlijst in te vullen en de resultaten te bespreken, leer je je unieke talenten te ontdekken. Je kunt deze informatie gebruiken om tot een beter begrip te komen van jezelf, je motivaties, je natuurlijke talenten en mogelijke groeidomeinen. Je zult ook meer begrip krijgen voor personen die van je verschillen. Het inzicht in jouw MBTI-type versterkt je zelfbeeld en bevordert de samenwerking met anderen.

Ontwikkeling van MBTI
De auteurs van de MBTI, Katharina Cook Briggs (1875-1968) en haar dochter, Isabel Briggs Myers (1897 – 1980), verdiepten zich intensief in de verschillen tussen menselijke persoonlijkheden. Ze bestudeerden en completeerden de ideeën van de Zwitserse psychiater Carl G. Jung (1875-1961) en pasten ze toe om de personen om hen heen te leren begrijpen. Gedreven door de teloorgang van het menselijk potentieel in de Tweede Wereldoorlog, begon Myers aan de ontwikkeling van de Indicator, om een zo breed mogelijk publiek inzicht te geven in de psychologische types en de verschillen tussen mensen te leren waarderen.

Katharina Cook-Briggs and Isabel Briggs-Myers

Katharina Cook-Briggs and Isabel Briggs-Myers

MBTI vandaag
Na meer dan 65 jaar van onderzoek en ontwikkeling is de huidige MBTI in de hele wereld uitgegroeid tot het meest gebruikte instrument om inzicht te krijgen in normale persoonlijkheidsverschillen. Omdat het instrument basispatronen van het menselijk functioneren verklaart, wordt de MBTI voor diverse doeleinden toegepast, onder meer:

 • Zelfkennis en ontwikkeling
 • Carrièreontwikkeling en –onderzoek
 • Ontwikkeling van organisaties
 • Teambuilding
 • Management- en leiderschapstraining
 • Probleemoplossing
 • Aanpak problemen oplossen / besluitvormingsstijl
 • Communicatiestijl
 • Omgaan met conflicten
 • Omgaan met stress
 • Omgaan met verandering
 • Opleiding- en studiekeuze

Er worden wereldwijd meer dan 3,5 miljoen vragenlijsten per jaar gebruikt. De MBTI wordt ook internationaal toegepast en werd in meer dan 30 talen vertaald. Sinds 2001 geeft in Nederland de organisatie OPP Ltd. de officiële versie van de indicator uit, genaamd MBTI Stap I. Alleen MBTI-gecertificeerde coaches en trainers hebben toegang tot de vragenlijsten, rapporten en andere materialen.

MBTI gecertificeerd

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 20 minuten. De deelnemer moet steeds uit verschillende antwoord-alternatieven kiezen. Bij ongeveer de helft van de vragen gaat het erom “welk antwoord het best verwoordt hoe jij je meestal voelt of gedraagt”, bijvoorbeeld: Ben je doorgaans (a) zeer contactvaardig of (b) eerder stil en terughoudend? Bij de andere helft van de vragen gaat het erom “welk van beide woorden je het meest aanspreekt”, bijv. (a) maken of (b) creëren. Het uitgangspunt bij MBTI is dat de uitkomst van de vragenlijst een indicatie geeft van het ‘bestpassende type’ maar dat deze pas na een gesprek met een gecertificeerde MBTI-coach door de deelnemer zelf wordt vastgesteld. Er zijn geen goede of foute voorkeuren. Net als de voorkeur voor rechts- of linkshandigheid hangt elke voorkeur samen met ‘normale’ gedragingen en vormt elk type een waardevolle, redelijke persoonlijkheid. Elk type beschikt over zijn eigen speciale talenten. Kennis van de types kan je helpen om deze eigen en authentieke kwaliteiten beter te begrijpen. Natuurlijk, het type verklaart niet alles, zegt de MBTI-handleiding (1998) – de menselijke persoonlijkheid is veel complexer – maar inzicht in je type kan je helpen om je eigen aard en aanleg bewust te worden, te accepteren en te ontwikkelen. Het maakt je bewust van je vooroordelen ten opzichte van andere types en helpt je om respect en erkenning op te bouwen voor de verschillen.