Loopbaancoaching

Loopbaancoaching & Outplacement Persoonlijke ontwikkeling
Welke doelstellingen had je bij aanvang van het coachtraject?

Onderzoeken wat mijn kernwaarden zijn en waar ik echt blij van word (wat vind ik belangrijk en wat vind ik leuk)? Vergelijken met wat ik nu doe. Kijken of aan de hand hiervan nieuwe werkgevers, werkomgevingen en functies te bedenken zijn die (ook) aansluiten bij wat ik leuk vind. Beschrijven waar ik goed in ben, wat ik nog kan leren. Actief op zoek naar nieuwe uitdagingen.

Welke doelstellingen heb je de afgelopen periode gerealiseerd?

Ik heb weer in beeld wat ik belangrijk vind en waar ik blij van word. Ik heb ook al wel enkele werkgevers op het netvlies waar ik met plezier aan een nieuwe uitdaging zou kunnen beginnen. Ik heb nog onvoldoende concrete stappen gezet om echt iets anders te gaan zoeken / doen. Dit heeft te maken met de stand van het fusieproces waar mijn organisatie nu inzit. Maar ook met mijn persoonlijke belemmeringen die ik nog niet allemaal heb overwonnen. Ik heb al wel bij mijn bestuurder aangegeven dat ik niet blijf doen wat ik nu doe. Afgesproken is dat we het gesprek aangaan over de vraag wat dan wel. Dit doen we binnenkort.

Wat vond je de meerwaarde van gecoacht worden?

Een onafhankelijk iemand die je een spiegel voorhoudt en de vragen stelt die je jezelf minder makkelijk stelt (of helemaal niet).

Het helpen bij het komen tot de kern van wat je eigenlijk wil.

Helpen bij het maken van keuzes.

Bespreken en wegnemen van belemmeringen.

Wat vond je sterke punten aan de manier van coachen?

Open en eerlijke gesprekken. Rust en alle tijd om zaken helder te krijgen. De juiste vragen stellen. Oprecht geïnteresseerd in mij en betrokken. De compassievolle coach zoals beloofd. Effectieve manier van werken. Deskundig, geen druk. Leuke en goede methodes / technieken / oefeningen. En niet te vergeten: het was leuk!

Wat had de coach kunnen doen om het traject voor jou nog effectiever te maken?

Ik kan niets bedenken. Voor mij was het effectief. Ook al zou het uiteindelijk niet leiden tot een volledig andere of nieuwe baan, dan heeft het traject effect gehad. Ik kijk anders naar mezelf en mijn werk en haal ook meer voldoening uit andere zaken dan mijn werk. Ik heb weer een helder beeld van mijn kwaliteiten en leerpunten. Ook mijn belemmeringen om volledig te gaan voor een nieuwe uitdaging heb ik in beeld. Dat ik die nog niet allemaal overwonnen heb, ligt niet aan de coach maar zit echt bij mezelf.

Welke aandachtspunten zie je voor jezelf het komende jaar?

Ik heb echt al wel stappen gezet. De grote winst van het traject voor mezelf is dat ik helder heb aangegeven dat ik niet blijf doen wat ik nu doe. De volgende stap die gezet moet worden is een concreet alternatief vinden. Hiervoor worden binnen mijn organisatie gesprekken gevoerd met mijn bestuurder. Maar ook daar buiten ben ik in overleg om me aan te sluiten bij een adviesbureau. Hoe dit verder uitpakt zal de komende maanden duidelijk worden. Verder heb ik me wel voorgenomen om meer te genieten van andere belangrijkere dingen in het leven. Klinkt misschien als een open deur, maar ik wil meer herinneringen maken buiten mijn werk. Ik wil dat mijn gezin, familie, vrienden en kennissen mij herinneren als ‘de J.’ die ik ben en wil zijn. Ik wil een goede balans tussen werk en vrije tijd. Ik ben helaas ervaringsdeskundige met een onbalans hierin en de gevolgen hiervan. De batterij kan zo maar in één keer leeg zijn. Tussentijds opladen is echt noodzakelijk. Dat betekent strenger zijn voor mezelf, meer ‘nee’ zeggen en grenzen aangeven. Ook dit blijft een aandachtspunt.

Hoe ga je ze aandacht geven?

Gesprekken met mijn bestuurder worden gepland in het kader van het fusietraject en ons regulier overleg. Gesprekken over aansluiting bij het adviesbureau en een op te zetten Centrum van Wonen worden al gevoerd. Ik blijf periodiek in de spiegel kijken en me de vraag stellen of wat ik doe bij me past, of het is wat ik wil doen en of ik er blij van wordt. Ik wil ook nieuwe uitdagingen oppakken en hiermee nieuwe dingen leren.

Om de energiebalans op orde te houden blijf ik structureel sporten en ontspanning zoeken in leuke andere activiteiten buiten het werk. Ik overweeg om eventueel wat minder uren te gaan werken in ruil voor meer vrije tijd.

Wat heb je daarvoor nodig?

Ik moet voor mezelf hiervoor heldere doelen stellen en een planning maken en regelmatig de voortgang checken.

Wie kan jou daarbij ondersteunen?

Mijn directe collega N., mijn bestuurder, mijn vrouw en een paar goede vrienden.

Wat heb je geleerd over jezelf? Welke inzichten heb je gekregen?
Gedrag: besproken praktijksituaties

Ik weet wie ik ben, wat ik belangrijk vind, waar ik goed in ben en wat ik moeilijk vind. Ik heb handreikingen gekregen om de moeilijke dingen en situaties beter te kunnen handelen. Ik moet meer aan mijn passie denken, wat ik goed kan en wat ik leuk vind. Hierdoor straal ik veel meer en kom ik in mijn flow.

Zelfbeeld: hoe zien anderen jou en hoe kijk je naar jezelf? Denk o.a. aan de mogelijke irritaties bij verschillende MBTI®-types en naar hoe je elkaar aanvult vanuit verschillen

Ik heb een beter beeld van mezelf gekregen. Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe. En waarom irriteer ik me soms aan mensen die het anders doen. Ik heb opnieuw geleerd dat er geen goed of fout is. Mensen zijn verschillend. Ik probeer meer te leren van hoe andere MBTI-types naar zaken kijken en dingen doen. Juist vanuit de wens om elkaar aan te vullen en ook om mezelf breder te ontwikkelen.

Waarden: op basis van welke waarden neem jij beslissingen?

Empathisch, eerlijk, oprecht, integer, dienstbaar, behulpzaam, aardig, loyaal.

 

JvdS

Ga terug