Loopbaancoaching

Loopbaancoaching & Outplacement Persoonlijke ontwikkeling

Afgelopen week weer een coachtraject afgerond. Hieronder reflecteert coachee op het traject:

 

Welke doelstellingen had je bij aanvang van het coachtraject?

“In het kader van outplace/een nieuwe baan en richting vinden was mijn doelstelling meer zelfinzicht te krijgen: wie ben ik (wel en niet), wat kan ik (wel en niet), wat wil ik (wel en niet)?”

Welke doelstellingen heb je de afgelopen periode gerealiseerd?

“Wie ben ik, wat kan ik en in bepaalde mate wat wil ik.”

Wat vond je de meerwaarde van gecoacht worden?

“1. De coach stelt een programma voor je samen, op basis van een best practice, waarbij basisfacetten stuk voor stuk aan de orde komen. Ad hoc kiest ze een aanvullende oefening of activiteit. Als leek weet je niet waar je het moet zoeken, zowel voor de basis als de aanvullende oefeningen.
2. De coach helpt je met reflecteren. Alleen is maar alleen, n.a.v. een test draai je rondjes in je eigen hoofd, maar je komt niet verder. De coach helpt je met het vinden van de kern, door te bespreken, scenario A en B voor te leggen, een samenvatting/conclusie aan je voor te leggen, metaforen te gebruiken die je meer (zelf)inzicht geven.
3. Deze coach maakt van je zoektocht een positief verhaal. De zoektocht is ingegeven door afwijzing (niet passen in je huidige baan en boventallig worden verklaard), daar zou je pessimistisch van kunnen worden en/of je hebt al een klap te verduren gehad. De coach schuift dit resoluut terzijde en gaat in mijn geval op zoek naar mijn kwaliteiten, waar ik zowel een potentiele werkgever van waarde kan zijn als die mij me eigenwaarde teruggeeft.”

Wat vond je sterke punten aan de manier van coachen?

“1. Positieve aanpak – focus op positieve aspecten  Ik verliet het pand na elke sessie met een positief gevoel, waar wat over mezelf en mijn omgeving geleerd, weer wat meer hoop op het kunnen vinden van een nieuwe baan in de toekomst.
2. Open, vriendelijke aanpak. Geen waardeoordeel over de dingen die ik zei, zelfs niet als ik zelf wat cynische balletjes over mezelf aanspeelde om in open doel te trappen. Geen bedreiging, of negatieve prestatiedruk, waardoor ik tot mijn doel kwam, meer zelfinzicht.
3. MBTI-aanpak. Er zullen meerdere wegen zijn die naar Rome leiden, maar MBTI verschafte toch meer inzicht in wie ik ben (en hoe anderen mogelijk zijn) dan bijvoorbeeld de aanpak van Profile Dynamics. Ook de gestructureerde aanpak om stap voor stap tot het droombaanprofiel te komen is goed.”

Wat had de coach kunnen doen om het traject voor jou nog effectiever te maken?

“Het traject had een goede werkdruk, dus het huidige resultaat werd met de juiste efficiency behaald. Willen we meer effect, dan zou het traject uitgebreid moeten worden. Dat is denk ik niet nodig. Waar ik zelf nog wel behoefte aan heb, maar wat ik mogelijk elders vind, is een objectieve vaststelling van mijn vaardigheden. Veel in het traject gaat uit van zelfrapportage; voor bepaalde vaardigheden zijn mogelijk tests uit te voeren die met grote betrouwbaarheid zeggen in welke mate je een bepaalde vaardigheid bezit. Maar nogmaals, ik denk dat dit finetuning is voor een later stadium.

Qua middelen: het cursusmateriaal is op basis van papier. Mijn handschrift is niet zo leesbaar. Het zou mooi zijn als al het materiaal digitaal in te vullen zou zijn. En dan alles uitprinten en in een map bewaren, dat lijkt me handig.”

Welke aandachtspunten zie je voor jezelf het komende jaar?

“1. Een nieuw baan vinden die aansluit bij mij
2. Verwachtingsmanagement bij mijn nieuwe werk/opdrachtgevers: periodiek afstemmen: Wat verwacht je van me? Wanneer is het goed? Wie dien ik hierbij te betrekken? – maar ook: past dit bij me? Kan en wil ik dit? Zorgen dat ik mijn baan bijstuur naar wat me goed ligt.
3. Werken aan mijn zelfverzekerdheid. Weten wat ik waard ben en kan (kernkwaliteiten) en waar ik voor sta en waarvoor men een beroep op mij kan doen. En waarop niet. Rust bezitten en uitstralen en stress voorkomen.
4. Profileren/personal branding. Kijk mij dit goede resultaat eens even neergezet te hebben voor jou.”

Hoe ga je ze aandacht geven?

“Regelmatige afstemming met leidinggevenden en andere stakeholders; feedback vragen; vragen stellen.”

Wat heb je daarvoor nodig?

“1. Strikte planning van mijn activiteiten
2. Stelselmatige afstemmomenten met deze en gene”

Wie kan jou daarbij ondersteunen?

“Leidinggevende en directe collega’s in de nieuwe organisatie?
Mijn vrouw en vrienden”

Ga terug