Persoonlijke ontwikkkeling

Welke doelstellingen had je bij aanvang van het coachtraject?

“Ik wilde meer zelfvertrouwen en mijn plaats vinden en weten in de organisatie.”

Welke doelstellingen heb je de afgelopen periode gerealiseerd?

“Meer inzicht in mijn belemmeringen en het (kunnen) uitspreken van mijn onzekerheid.”

Wat vond je de meerwaarde van gecoacht worden?

“Bijzonder prettig om een plek te hebben buiten de organisatie om mijn hart te kunnen luchten en handvatten tot verbetering te verkrijgen”

Wat vond je sterke punten aan de manier van coachen?

“MBTI inzicht in eigen inbreng en inzicht in wijze van communicatie.”

Wat had de coach kunnen doen om het traject voor jou nog effectiever te maken?

“Misschien inhoudelijke terugkoppeling aan werkgever?”

Welke aandachtspunten zie je voor jezelf het komende jaar?

“Onderzoeken hoe om te gaan met de waan van de dag, opstapeling van werk, tools om te organiseren, op de hoogte blijven van zaken binnen de organisatie.”

Hoe ga je ze aandacht geven?

“Uitvogelen hoe het beste te organiseren en informatie tot me te nemen.”

Wie kan jou daarbij ondersteunen?

“Directe collega’s?”

Wat heb je geleerd over jezelf? Welke inzichten heb je gekregen?

Gedrag: besproken praktijksituaties

“Heb hoge verwachtingen van mezelf maar zeker ook van leidinggevenden. Ben kritisch, heb hoge moraal.”

Waarden: op basis van welke waarden neem jij beslissingen?

“Eerlijkheid, rechtvaardigheid, medemenselijkheid”

Overtuigingen:

“Gelijkheid, liefde”

 

Ga terug