Teamontwikkeling: Vaart in Samenwerken

Teamcoaching

Ook de huurdersbelangen-vereniging (HBV) van een woningcorporatie in H merkte dat de ontwikkelingen in de corporatiesector snel gaan en dat ze daar best moeite mee had. Als HBV moest ze steeds meer overleggen met de woningcorporatie en partijen van buitenaf zoals gemeente en directeuren van diverse regionale instanties. De acht vrijwilligers van het bestuur van de HBV wilden sterker worden als team, hun communicatievaardigheden verbeteren om zich in vergaderingen professioneel te kunnen opstellen. Ze vonden het leuk dit in een informele en teambuildende setting te doen. Ze vroegen daarom mijn begeleiding en ondersteuning.

ZELFINZICHT

We zijn drie avonden bij elkaar gekomen en hebben in een hele leuke en prettige sfeer gewerkt aan zelfinzicht, communicatie, overtuigen en beïnvloeden. Er zat een goede diversiteit in het team. De teamleden verschilden van elkaar en dat is goed. Maar verschillen kunnen ook leiden tot onbegrip.

De HBV’ers hebben inzicht gekregen in zichzelf en in de ander en dat leidde meteen tot meer begrip voor elkaar en elkaars inbreng. Men kreeg concrete handvatten om elkaar aan te vullen en voor effectieve communicatie. Het instrument dat we hiervoor ingezet hebben is MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator).

WAAROM MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR (MBTI)

Ieder mens is verschillend. Zodra mensen samenwerken, ontstaat er dynamiek. De kunst is om die dynamiek positief te benutten. Enerzijds door het onderlinge vertrouwen binnen de groep te vergroten, anderzijds door het krijgen van meer begrip voor jezelf en de ander. Hiervoor zetten we het wereldwijd beproefde instrument MBTI in. MBTI is geen doel op zich maar voor ons een instrument dat we gebruiken om met het inzicht in persoonlijkheidsvoorkeuren vaart in samenwerken te krijgen. MBTI is al enkele jaren één van de meest erkende en gebruikte persoonlijkheids-instrumenten ter wereld. Meer informatie over MBTI

PERSOONLIJKE GESPREKKEN

Nadat iedereen een digitale MBTI-vragenlijst ingevuld had, hebben we gesprekken ingepland. Tijdens deze fijne en open (en vertrouwelijke!) gesprekken kreeg men inzicht in zichzelf en zijn of haar persoonlijkheidsvoorkeuren. Ook werden er persoonlijke gevoeligheden besproken. De mensen van de HBV hebben het als zeer prettig ervaren om met een “externe” over zichzelf en het team te praten.

TEAMSESSIES

Het team kwam vervolgens drie keer een avond bij elkaar.

In de eerste bijeenkomst hebben we geoefend met de verschillende voorkeuren, zodat men ook inzicht kreeg in de voorkeuren van elkaar. Iedereen heeft geleerd hoe men vooral de verschillen tussen elkaar (die ook best irritant kunnen zijn) kan gebruiken om de samenwerking in het team te optimaliseren. Van irritatie naar inspiratie dus.

Het was een avond vol herkenning, verbazing en humor!

Een maand na de eerste bijeenkomst vond de tweede sessie plaats. Op deze avond zijn we verder ingegaan op communiceren, beslissingen nemen en probleemoplossing. We zijn aan de slag gegaan met een actueel vraagstuk. Door toepassing in de praktijk heeft men geleerd hoe het team effectief gebruik kan maken van de verschillen tussen elkaar.

Weer een maand later hebben we een avond ingevuld met speciale aandacht voor effectief beïnvloeden en overtuigen. Ook werd de eerder opgedane kennis over de voorkeuren opgefrist en de bevindingen uit de praktijk besproken. We hebben in kaart gebracht in hoeverre iedereen en het team als geheel zich heeft kunnen ontwikkelen. Iedereen heeft een gebruiksaanwijzing voor zichzelf kunnen schrijven. De onderlinge samenwerking was aantoonbaar verbeterd, de groep heeft stappen gezet in professionaliteit!

RESULTATEN

De teambijeenkomsten hebben, naast dat het ook gezellige en teambuildende avonden waren, het volgende opgeleverd:

 • Zelfinzicht en inzicht ander
 • Iedereen heeft een concrete en positieve zelfanalyse gemaakt: inzicht in eigen voorkeursstijl met behulp van MBTI (Myers-Briggs Type Indicator);
 • Er is begrip en waardering voor onderlinge verschillen;
 • Men weet hoe men elkaar kan aanvullen en versterken;
 • Iedereen weet hoe je elkaars krachten benut om als team optimaal samen te werken.
 • Een gebruiksaanwijzing voor jezelf!
 • Effectieve communicatie
 • Iedereen weet nu hoe men overkomt in zijn of haar communicatie;
 • Men heeft geleerd om te gaan met de communicatiestijl van anderen.
 • Besluitvorming en probleemoplossing
 • Men heeft inzicht gekregen in het proces van probleemoplossing;
 • De kwaliteit van beslissingen is verbetert.
 • Effectief beïnvloeden en overtuigen
 • Men weet welke invloedsstijlen er zijn;
 • Met weet beïnvloedingsvaardigheden om te zetten naar gedrag.

 

Kortom, er is vaart in samenwerken gekomen!

Ga terug