Training “TEAMKRACHT”

Teamcoaching Persoonlijke ontwikkeling

Optimaal samenwerken

Met alle technische medewerkers van SallandWonen organiseerden we de eerste dag van de training “Teamkracht”. De groep bestond uit alle medewerkers en de manager van Vastgoed en de technische opzichters, teamleider en manager van Wonen. Medewerkers werken graag voor SallandWonen. De sfeer is goed, de spirit is er, iedereen wil het beste voor de klant. Echter, soms is de drempel om elkaar vragen te stellen te hoog. Iedereen heeft het druk, medewerkers werken naar eigen inzicht en de samenwerking is niet optimaal. We hebben met elkaar een aanpak gekozen om vaart in samenwerken te brengen. Door te ontdekken wat het gezamenlijk belang is, te zorgen dat je elkaar verstaat en door zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Gebruiksaanwijzing voor elkaar

Tijdens deze training hebben de medewerkers inzicht in zichzelf en in de ander gekregen. Er is een soort gebruiksaanwijzing voor elkaar ontstaan. Aan de hand van leerzame en leuke oefeningen hebben we gewerkt aan:

  • Het inzetten van verschillen tussen teamleden om het proces van probleemoplossing en besluitvorming te vereenvoudigen en te versnellen met als resultaat veel efficiënter te kunnen samenwerken.
  • Inzicht in de toegevoegde waarde van de verschillen

 

 

 

 

 

 

Een aantal reacties:

“Leerzaam en verrassend. Leuk om op zo’n manier inzicht in elkaar te krijgen”

“Veel van elkaar geleerd in een vrolijke sfeer”

“Mooi hoe je nu een ander beter accepteert, en heel hard nodig hebt!”

MBTI® -Myers-Briggs Type Indicator

Tijdens deze eerste trainingsdag hebben we het instrument MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) ingezet. MBTI® is wereldwijd erkend als een zeer krachtig instrument voor persoonlijke ontwikkeling en teambuilding. MBTI® beschrijft op een positieve en constructieve manier de verschillen tussen mensen en is hiermee het meest gebruikte persoonlijkheidsinstrument ter wereld.

Bewustwording en inzicht

Tijdens deze eerste trainingsdag werden de voorkeuren van iedereen met elkaar gedeeld.

 

Op een ludieke en praktische manier hebben we met de verschillende voorkeuren geoefend en daarmee hebben de teamleden concrete stappen gezet:

“Bewustwording van elkaars kwaliteiten/verschillen. Je hebt elkaar nodig.”

“MBTI® kan helpen om betere teams samen te stellen.”

“Er is een idee en eerste aanzet voor verbetering ontstaan.”

Ga terug