Start altijd met PSU

Wat eerst?

Het succes van een project straalt op jou af. De belangen zijn vaak groot; voor jou, je collega’s en je organisatie en/of opdrachtgever. Ga je een project starten? Weersta de verleiding om direct te beginnen. Organiseer eerst een ‘startbijeenkomst’ ofwel een project start-up met het team waarin de verschillende teamleden elkaar goed leren kennen. Je gaat met elkaar een intensieve periode van samenwerken tegemoet en wilt goede resultaten behalen. Je moet op elkaar kunnen bouwen en weten wat je aan elkaar hebt.

Hoe?

Een project start-up is een essentieel onderdeel van een goede voorbereiding. Tijdens een bijeenkomst van minimaal een halve dag gaan we concreet aan de slag: ieder teamlid leert met welke kwaliteiten hij of zij een bijdrage kan leveren aan het team.

Tijdens deze dag komen de volgende aspecten aan de orde:
• Teambuilding, elkaar beter leren kennen;
• Hoe haal je het meeste rendement uit jouw rol binnen het team;
• Doel van het project duidelijk krijgen voor alle projectteamleden;
• Resultaatafspraken en planning;
• Duidelijke en realistische werkafspraken maken;
• Omgaan met veranderingen en stress;
• Communiceren;
• Persoonlijke effectiviteit.

Een goede project start-up is daarnaast ook gewoon leuk en zorgt voor energie en enthousiasme bij de teamleden.

Wat levert een project start-up op?

Teamleden voelen zich sterk en gaan vol vertrouwen de samenwerking aan om een succesvol project te realiseren. Ze krijgen concrete handvatten om efficiënter besluiten te nemen en problemen op te lossen. Samenwerken krijgt vaart en dit leidt tot pure tijdwinst, financieel voordeel dus. Bovendien wordt samenwerken aan het project leuk.

Ga terug