Effectief beïnvloeden

“Om diepgaande invloed op de mensen te hebben, komt het er niet op aan hun bewuste ziel te beïnvloeden, maar hun onbewuste”

Deze training kan één-op-één gegeven worden of als in-company training

Waarom?

Je wilt succesvol zijn in je werk en de medewerking van anderen is daarvoor noodzakelijk. Beïnvloeden is een belangrijke vaardigheid als je samenwerkt. We willen allemaal invloed uitoefenen op het werk. Wil jij handvatten om jouw beïnvloedingsvaardigheden te herkennen, te ontwikkelen en in te zetten in je werk?

Hoe?

Hoe jij effectief beïnvloedt, wordt voor een groot gedeelte bepaald door jouw voorkeursstijl, de manier waarop je de dingen het liefst doet en hoe je naar een ander kijkt. We gaan met elkaar de situaties bespreken waarin beïnvloeden nodig is. Gedurende de coaching of training krijg je theorieën aangereikt en wordt er gewerkt met praktische methoden en modellen die je inzicht geven in jouw eigen voorkeursstijl, gedrag en handelen. Je leert de kwaliteiten en valkuilen kennen en door het inzicht in de ander ben je in staat in te spelen op zijn of haar stijl om zo invloed uit te oefenen. Ook gaan we ontdekken hoe en wanneer je verschillende stijlen van beïnvloeden (invloedsstijlen) kunt toepassen.

Tijdens de coaching of training komen de volgende aspecten aan de orde:
• Jouw persoonlijke uitdagingen op het gebied van beïnvloeden;
• Zelfanalyse: inzicht in je voorkeursstijl;
• Inschattingsoefeningen;
• Effectief omgaan met onderlinge verschillen en kwaliteiten;
• Invloedsstijlen;
• beïnvloedingsvaardigheden omzetten naar gedrag.

Wat levert het op?

Je bent beter in staat om op eigen kracht en met respect voor de ander, mensen enthousiast te maken voor een goed plan. Met de vaardigheden om effectief te beïnvloeden geef je beter sturing aan (lastige) gesprekken.

Waarom VISA?

Ik ben Marion Muller, eigenaar van VISA, Vaart in Samenwerken. Ik ben gecertificeerd MBTI-coach en gespecialiseerd in persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en loopbaancoaching. Het is mijn passie jou je kwaliteiten en kracht te laten vinden en dit te verbinden aan je werk. Bel me voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek (06 22 51 85 51) of ga naar het contactformulier.