Teamkracht

EEN GEBRUIKSAANWIJZING VOOR ELKAAR

We organiseren graag een op maat gemaakte training voor jouw organisatie. Collega’s krijgen inzicht in zichzelf en in de ander. Er ontstaat een gebruiksaanwijzing voor elkaar. Dit komt eruit:

 • Bewustwording en inzicht in eigen persoonlijkheidsvoorkeuren en die van collega’s;
 • Het verbeteren van de samenwerking door het herkennen en waarderen van de verschillen tussen elkaar;
 • Wat heb je nodig om effectief te communiceren;
 • Naast dat het een leuke dag wordt, zetten de collega’s een stap in hun persoonlijke ontwikkeling;
 • Er wordt een sfeer van vertrouwen en veiligheid gecreëerd waarin de talenten van de collega’s maximaal worden benut.

Tijdens deze training hanteren we diverse werkvormen en gebruiken we MBTI® als basisinstrument.

WAAROM MBTI®?

Ieder mens is verschillend. En zodra mensen samenwerken, ontstaat er dynamiek. De kunst is om die dynamiek positief te benutten. Hiervoor zetten we o.a. MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) in. MBTI® is wereldwijd erkend als een zeer krachtig instrument voor persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. MBTI® beschrijft op een positieve en constructieve manier de verschillen tussen mensen en is hiermee het meest gebruikte persoonlijkheidsinstrument ter wereld.

Manager:

“Ik ben me bewuster geworden van het effect dat ik op een ander heb. Ik heb veel concrete handvatten gekregen om in verschillende situaties samen te werken”

 

Het grote voordeel van MBTI® is dat het verder gaat dan alleen gedrag. Het gaat er om wie je bént, en niet hoe je dóet (gedrag). Een praktisch instrument voor levenslange persoonlijke ontwikkeling.

AANPAK

We steken de training als volgt in:

Trainingsdag 1:

Tijdens de eerste trainingsdag wordt gewerkt aan teamkracht. Met concrete oefeningen leert men hoe men gebruik kan maken van onderlinge verschillen.

Het dagprogramma kan er als volgt uit zien (maar is altijd maatwerk!):

 • Introductie – verwachtingen – doelen
 • Ervaren van elkaars persoonlijkheidsvoorkeuren
 • Overbruggen verschillen en bundelen krachten
 • Probleemoplossing en besluitvorming
 • Aan de slag met een actueel vraagstuk (we stemmen met jou van tevoren af of er een interessant vraagstuk is binnen jullie organisatie die we kunnen gebruiken)

Medewerker:

“Door het inzicht met MBTI® ontdekte ik hoe ik gebruik kan maken van de kwaliteiten van mijn collega. Zo vormen we samen het totale kleurenpalet.”

 

Voorbereiding op 1e trainingsdag:

 • Invullen vragenlijst: Alle teamleden vullen via internet een digitale MBTI®-vragenlijst in. Hiermee krijgt iedereen een indicatie van zijn of haar MBTI®-type.
 • Aanbevolen: het persoonlijke intakegesprek: In een persoonlijk gesprek ontdekt iedereen zijn of haar MBTI®-type en leert hierover. Tijdens deze vertrouwelijke gesprekken kunnen ook gevoeligheden en extra informatie naar boven komen waar dan tijdens de training rekening mee wordt gehouden of aan gewerkt kan worden. Als je kiest voor deze optie ontvangen alle deelnemers bovendien een uitgebreide MBTI®-map met alle informatie en gratis toegang tot de Kennisbank van VISA Vaart in Samenwerken.

Trainingsdag 2:

Om het geleerde uit de eerste trainingsdag te verankeren, plannen we na 3 maanden een tweede trainingsdag. De kennis over de MBTI®-voorkeuren wordt opgefrist en levend gehouden. We bespreken de bevindingen uit de praktijk. In hoeverre heeft iedereen zich kunnen ontwikkelen en is de onderlinge samenwerking in het team veranderd sinds de vorige training. Hoe hebben deze veranderingen positief bijgedragen aan de teamontwikkeling?

Het dagprogramma kan er als volgt uitzien (maar is altijd maatwerk!):

 • Terugblik en opfrissen kennis
 • Ervaringen delen
 • Constructieve feedback geven of overtuigen & beïnvloeden
 • Aan de slag met een actueel vraagstuk

CoachCafé:

Voor optimale verankering van het geleerde is elk half jaar een opfrismoment aan te raden. We kunnen dit organiseren in de vorm van een CoachCafé. We plannen een middag waarin we kort een actueel thema bespreken (bijvoorbeeld communicatie, stress, verandering, conflicthantering, feedback).

WIE BEN IK EN WAAROM KIES JE VOOR MIJ ALS TEAMCOACH?

Ik ben Marion, eigenaar van VISA, Vaart in Samenwerken. Ik ondersteun organisaties bij de ontwikkeling van mensen en teams. Als manager en later als algemeen directeur van een adviesorganisatie bouwde ik vijftien jaar ervaring op als leidinggevende en werkgever. Sinds 2011 ben ik zelfstandig ondernemer en trainer-coach, mijn passie! Mijn expertise ligt op het vlak van mensen in organisaties. Mijn motto is: “Meer uit mensen halen”. Hiervoor zet in teamcoaching en persoonlijke coaching in.

De volgende zaken spelen een belangrijke rol:

 • Ik heb bewezen succes in het ontwikkelen van mensen en teams;
 • Mijn coaching is positief kritisch zodat:
 • Men zichzelf én de ander beter leert kennen en beter in staat is tot zelfreflectie;
 • Er vertrouwen en openheid ontstaat in de groep;
 • Ik ben onafhankelijk van jullie organisatie waardoor ik optimaal open sta voor de mensen en het team.

N.b. Bij een groepsgrootte van 15 of meer, wordt de training gegeven door twee ervaren trainer-coaches.