Skip to main content
samenwerken ondanks cultuurverschillen

Samenwerken ondanks cultuurverschillen

Samenwerken, je kunt er niet omheen. Omdat je samen nou eenmaal sterker bent en meer weet dan alleen. Maar samenwerken gaat niet vanzelf. Tussen mensen op een afdeling, tussen afdelingen of met externe partijen stagneert de samenwerking regelmatig (eilandjescultuur).  Hoe krijg je bij cultuurverschillen vaart in samenwerken?

Tips voor vaart in samenwerken

1. Benoem het gezamenlijk belang

In samenwerkingen, of dat tussen bedrijven is of in een organisatie op een afdeling of tussen verschillende afdelingen, zijn mensen altijd van elkaar afhankelijk. Naast een bedrijfsbelang en een persoonlijk belang hebben ze een gezamenlijk belang. Maak daarom de mensen weer bewust van het groter geheel; kijk nog eens naar de organisatiedoelstellingen en benoem met elkaar hoe afhankelijk je bent van elkaar. Benoem daarbij het gezamenlijk belang en hou dit voor ogen tijdens de samenwerking.

2. Zorg dat je elkaar verstaat

Zodra mensen van verschillende bedrijven of afdelingen elkaar beter leren kennen en meer begrip hebben voor elkaar, ontstaat vertrouwen. Een absolute voorwaarde voor samenwerken. Als er vertrouwen is, stappen medewerkers makkelijker op elkaar af. Er wordt weer met elkaar in plaats van over elkaar gepraat! Om elkaar te verstaan moet je eerst jezelf begrijpen. Zelfinzicht krijgen is dus een eerste stap. Je krijgt dan concrete handvatten om jezelf te ontwikkelen en de samenwerking te verbeteren. Door meer onderling begrip wordt de eilandjescultuur doorbroken.

3. Neem zelf verantwoordelijkheid

Neem zelf verantwoordelijkheid om de samenwerking met collega’s onderling en tussen collega’s van andere bedrijven of afdelingen te bevorderen. Je kunt elkaar aanmoedigen om de samenwerking met andere afdelingen op te zoeken. Sta met elkaar eens stil bij de volgende vragen:

  • Welke informatie van collega’s van andere bedrijven/afdelingen heb je nodig om jouw werk goed te kunnen doen?
  • Op welk gebied zijn jullie werkzaamheden onderling van elkaar afhankelijk?
  • Waarin kunnen jullie elkaar helpen om het werk effectiever en efficiënter te doen
  • Waarin kunnen jullie elkaar helpen om het werk met meer plezier te doen?

Creëer verbinding

Door mensen te leren open te staan voor de ideeën en belangen van anderen, te leren luisteren en effectief te communiceren en vanuit een gemeenschappelijk belang samen te werken, creëer je meer verbinding binnen de organisatie en tussen bedrijven. Dankzij die verbinding verbetert het onderlinge contact en dat maakt het werken aan gezamenlijke doelen succesvoller en leuker. Je ontwikkelt de organisatie of de bedrijven van een eilandjescultuur naar een cultuur van samenwerking. Bovendien zal het onderlinge werkplezier en het professionele zelfvertrouwen stijgen.

Succesvolle methode

Om (interne en/of externe) samenwerking te verbeteren, ontwikkelde ik een succesvolle methode “Vaart in Samenwerken”.  Een aantal reacties van deelnemers:

“Ik snap nu waarom mijn collega niet meteen met me wil sparren, maar er eerst over na wil denken. Door dit begrip is veel irritatie weggenomen. Dit bevordert de kwaliteit van ons werk.”

“Wij kwamen met ons groepje niet verder dan veel losse ideeën. De andere groep had maar één voorstel, maar wel helemaal concreet uitgewerkt. We beseffen ons nu heel goed wat het betekent als we hierin hadden samengewerkt!”

“Nu we de verschillen tussen elkaar weten en er vooral gebruik van maken, lossen we problemen snel op en zijn onze beslissingen veel effectiever. Het werkt echt.”

Wil je weten of dit iets voor jou of jouw organisatie kan zijn? Bel (06 22 51 85 51) of mail me (m.muller@vaartinsamenwerken.nl).

Een aantal van de organisaties die kozen voor mijn diensten

Wil jij een gratis abonnement op mijn tweemaandelijkse ‘Updates’?

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte van persoonlijke en teamontwikkeling. Afmelden kan altijd weer.