Privacyverklaring

VISA Vaart in Samenwerken, gevestigd in Oss, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyv...

lees meer

Vitale Organisatie

Dit is het vervolg op mijn blog “De Toekomstbestendige Medewerker”.  Daarin schetste ik de trends op het gebied van werk en werkomgevin...

lees meer