Skip to main content

Teamontwikkeling en (keten)samenwerking

Waar loop je tegenaan?

“We willen ons teamgevoel versterken. We kennen elkaar redelijk en de sfeer is best goed, maar we zouden meer of beter kunnen samenwerken dan we nu doen. Hoe pakken we dat aan?” Deze vraag krijg ik herhaaldelijk. Want ja, samenwerken is belangrijk maar soms ook best lastig.

Succesvol samenwerken

Succesfactoren

Mijn aanpak voor het ontwikkelen van de ‘zachte kant’ van samenwerken heb ik afgeleid van wat Patrick Lencioni “De vijf frustraties van teamwork” noemt. De frustraties heb ik vertaald naar succesfactoren. Deze vormen de basis van de soft skills (de zachte kant) van samenwerken die we gaan ontwikkelen. Ze zijn als het cement tussen de bouwstenen (ofwel de harde kant) van samenwerken.

 

In een succesvolle samenwerking is vertrouwen de basis. Er zijn verschillen en die worden positief benut. Iedereen vult elkaar aan en voelt zich gehoord en serieus genomen. Er wordt effectief gecommuniceerd, men spreekt elkaar aan vanuit respect en geeft complimenten. Heldere afspraken worden gezamenlijk gemaakt en iedereen houdt zich eraan, er is commitment. Dan is het een kleine stap naar het pakken van de eigen verantwoordelijkheid en te sturen op het realiseren van de teamdoelen en resultaten. Teambelang gaat nu boven persoonlijk (of eigen organisatie)belang. Maar hoe bereik je dit? Lencioni noemt zelf MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) als geschikt instrument omdat dit van alle instrumenten de hoogste betrouwbaarheid en validiteit heeft.

Aanpak

Het is effectief gebleken om te starten met een evaluatie van de zachte kant van samenwerken. Dit kan met goede gesprekken, observaties en de door VISA Vaart in Samenwerken ontwikkelde Samenwerkingsscan DE KRACHT VAN ZACHT (KVZ). Daarmee wordt precies gemeten hoe de samenwerking er op dat moment voor staat, wordt het speelveld en de context duidelijk. De aanpak is er vervolgens op gericht om dat te doen wat nodig is. Dat kan bijvoorbeeld bouwen aan vertrouwen zijn, of leren omgaan met onderlinge verschillen.

Bouwen aan een betere samenwerking doen we in kleine groepen. Bij voorkeur is dit een mix van mensen uit verschillende organisaties, verschillende functies en niveaus. Afhankelijk van de uitkomst van de samenwerkingsscan wordt het programma bepaald. Mogelijke programmaonderdelen zijn:

 • Waarom is samenwerken zo belangrijk (en zo moeilijk) en hoe doe je het dan?
 • Zelfinzicht en inzicht in de ander
 • Teamdynamiek en verschillen overbruggen
 • Effectief communiceren
 • Besluitvorming en effectieve probleemoplossing

Ingrediënten van succesvol samenwerken

We werken tijdens de bijeenkomsten soms ongemerkt maar altijd concreet aan de belangrijkste ingrediënten van samenwerken en bouwen aan een optimaal samenwerkklimaat:

 • Vertrouwen: elkaar ánders en beter leren kennen. Waardering en respect hebben voor ieders unieke inbreng;
 • Verschillen; mening durven uitspreken en de brug slaan tussen onderlinge verschillen;
 • Commitment: betrokkenheid en besluitvaardigheid;
 • Communicatie: elkaar aanspreken op gedrag en resultaten en weten wat je van elkaar verwacht;
 • Teamdoel: inzicht krijgen in elkaars belangen. Werken vanuit de bedoeling.

Borging

Na het traject is het belangrijk om de beweging die is ingezet te verankeren. Daarvoor zetten we een mix van activiteiten in. Effectief zijn intervisie en verdiepingsbijeenkomsten.

Keiharde resultaten bij bouwen aan de zachte kant van samenwerken

Bouwen aan de zachte kant van samenwerken is niet soft. Het levert keiharde resultaten op:

Verbeterde Productiviteit

 • Een omgeving van vertrouwen en goede communicatie zorgt ervoor dat teamleden effectiever kunnen samenwerken. Hierdoor kunnen taken sneller worden voltooid en kan de productiviteit toenemen.

Lager Verloop

 • Wanneer teamleden zich gewaardeerd voelen en een gevoel van verbondenheid ervaren, zijn ze waarschijnlijk gemotiveerder om in het team te blijven. Dit vermindert het verloop van personeel, wat kan leiden tot kostenbesparingen in termen van werving, training en inwerken van nieuwe medewerkers.

Betere innovatie en probleemoplossing

 • Een sfeer waarin mensen zich vrij voelen om ideeën te delen en meningsverschillen constructief kunnen worden besproken, bevordert innovatie en effectieve oplossingen voor problemen.

Hogere klanttevredenheid

 • Goede samenwerking tussen teamleden leidt tot betere interne coördinatie en communicatie, wat op zijn beurt kan leiden tot een hogere klanttevredenheid. Klanten ervaren een vlottere en consistente dienstverlening.

Snellere besluitvorming

 • Wanneer er vertrouwen en duidelijke communicatielijnen zijn, kunnen beslissingen sneller worden genomen omdat teamleden zich comfortabel voelen om meningen te delen en consensus te bereiken.

Minder conflicten

 • Investeren in het omgaan met verschillen en conflictbeheersing kan leiden tot een daling van destructieve conflicten binnen het team, waardoor er meer tijd en energie beschikbaar komt voor productieve activiteiten.

Verhoogde medewerkerstevredenheid

 • Een positieve samenwerkingsomgeving draagt bij aan het welzijn van medewerkers en hun tevredenheid over het werk. Tevreden medewerkers zijn over het algemeen gemotiveerder en leveren betere prestaties.

Grotere flexibiliteit en aanpassingsvermogen

 • Teamleden die gewend zijn om effectief samen te werken en open te communiceren, zijn vaak beter in staat om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en nieuwe uitdagingen.

Betere teamresultaten

 • Door te investeren in commitment en het belang van het team kunnen teams hun doelen beter bereiken en uiteindelijk betere resultaten behalen.

Positieve organisatiecultuur

 • Het verbeteren van de zachte kant van samenwerken draagt bij aan de vorming van een positieve organisatiecultuur, wat op zijn beurt aantrekkelijk kan zijn voor talentwerving en het behoud van ervaren medewerkers.

Kortom, de zachte kant van samenwerken heeft directe invloed op de harde, meetbare resultaten van een organisatie, variërend van productiviteit en prestaties tot klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid.

Zijn jullie een afdeling of een team, samenwerkende collega’s, een ketensamenwerking van woningcorporatie, onderhoudspartner of bouwbedrijf? Willen jullie de zachte kant van samenwerken binnen je RGS-team ontwikkelen? De programma’s van VISA, Vaart in Samenwerken worden helemaal afgestemd op jullie specifieke wensen.

 

 

Contact

Een aantal van de organisaties die kozen voor mijn diensten

de alliantie logo

Wil jij een gratis abonnement op mijn tweemaandelijkse ‘Updates’?

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte van persoonlijke en teamontwikkeling. Afmelden kan altijd weer.