Teamscan Lencioni - VISA Skip to main content

Teamscan Lencioni

Wat is de piramide van Lencioni?

De teamwork piramide is door Patrick Lencioni, een Amerikaanse organisatieadviseur, ontwikkeld en gepubliceerd in zijn eigen boek De vijf frustraties van teamwork (2002). De vijf belangrijkste valkuilen van een team worden duidelijk in kaart gebracht in het model, waardoor er doelgericht gewerkt kan worden naar een succesvol en effectief team.  Voor mijn teamcoaching en voor ketensamenwerking heb ik de soft skils benoemd bij elke frustratie van teamwork. Deze soft skills gaan de teamleden ontwikkelen. Op een positieve en heldere manier.

Teamscan

Om te kunnen benoemen welke frustraties er zijn en op welke lagen verbetering nodig is, zet ik een teamscan in, voer ik gesprekken en observeer ik vergaderingen. De pijnpunten komen concreet op tafel en de teamontwikkeling kan beginnen.

De Piramide van Lencioni: vijf lagen

De piramide van Lencioni is opgedeeld in vijf lagen, te beginnen onderaan het model. Kenmerkend voor een piramide is dat eerst alle onderliggende lagen voldoende gesteund moeten worden voordat er omhoog gebouwd kan worden. Om een team effectief te laten functioneren is het zaak dat aan alle niveaus en eisen gehoor wordt gegeven.

Frustratie 1: Gebrek aan vertrouwen

Vertrouwen vormt de basis van een goed functionerend, hecht team. Zonder vertrouwen is teamwork onmogelijk. Tijd alleen is niet genoeg om vertrouwen te bouwen. Er is moed voor nodig. Moed om je kwetsbaar op te stellen en je in te leven in de ander.

Frustratie 2: Angst voor conflicten

Alle belangrijke, duurzame relaties hebben productieve conflicten nodig om te kunnen groeien.
Teams die productieve conflicten aangaan, weten dat het enige doel daarvan is op de kortst mogelijke termijn de best mogelijke oplossing te bereiken. Ze bespreken problemen en lossen die ook snel en volledig op.

Frustratie 3: Gebrek aan commitment

Binnen de context van teams is commitment een functie van twee zaken: duidelijkheid en steun. Goed functionerende teams nemen duidelijke beslissingen, en ze nemen ze tijdig. Ze werken met complete instemming van alle teamleden. Na de vergadering twijfelt geen enkel teamlid over de vraag of er commitment is over de gemaakte keuzes.

Frustratie 4: Geen verantwoordelijkheid nemen

Als teamleden niet laten weten wat er daadwerkelijk in ze omgaat, is dat niet erg behulpzaam voor hun teamgenoten. Als leden vroeg in het proces verantwoording af moeten leggen over hun voortgang, kan een project sneller en effici├źnter verlopen. Het is dus belangrijk dat teamleden zich over hun weerstand heen kunnen zetten om elkaar aan te spreken.

Frustratie 5: Te weinig resultaatgericht

In deze fase is het belangrijk dat leden naast hun individuele bijdragen, ook het team als geheel kunnen zien. Als mensen alleen hun eigen doelen nastreven, gaat de teamidentiteit verloren en ontstaan er opnieuw conflicten die de effectiviteit en resultaten in de weg staan.

Een aantal van de organisaties die kozen voor mijn coaching

Logo alwel

Wil jij ook weten wat Marion te vertellen heeft?

Vul hieronder je gegevens in en ontvang gratis nieuwe updates