Skip to main content
Vitale organisatie

De vitale corporatie

Vijf vitaliteitsprogramma’s voor een toekomstbestendige woningcorporatie

De onvoorspelbare toekomst

Corporaties kennen in de 21e eeuw een turbulent bestaan. Na de euforie van de brutering, resulterend in een ongebreidelde ontwikkel- en bouwwoede, liep het de afgelopen jaren spaak. De financiële crisis raakte de bouw en de corporaties en door een paar stevige fraudezaken en financiële stroppen ontwaakte de politiek. De verhuurdersheffing en forse regulering van het takenpakket van corporaties was het gevolg. Dit werd vastgelegd in de nieuwe Woningwet en Veegwet en betekent een forse wijziging in het speelveld en de (on)mogelijkheden van woningcorporaties nu en de nabije toekomst. Strenger huurbeleid, terug naar de corebusiness, minder geld, minder mensen en minder mogelijkheden.

Hoe word je als woningcorporatie vitaal en toekomstbestendig?

VISA Vaart in Samenwerken, FM Consultants en  TREIV, hebben hun expertise in de volkshuisvesting samengevoegd in “De Vitale Corporatie©”. Hierin is onze passie voor de sector gebundeld in een eigen integrale aanpak. Die aanpak focust op kracht. Van daaruit gaan we bouwen. Zo werken we gericht toe naar jouw vitale, wendbare en succesvolle woningcorporatie. De kern van onze aanpak is eenvoudig: wat je aandacht geeft, groeit. En dus vertrekken we vanuit dát wat goed is en goed gaat. Samen met jullie management en medewerkers gaan we aan de slag om positieve punten te versterken. We maken dát wat jouw corporatie onderscheidend maakt, sterker. We maximaliseren wendbaarheid en versterken jullie teams, processen, systemen en strategieën. De kracht zit in samenwerking en verbinding. Het unieke zit ‘m in de flexibele programma’s.

Vijf resultaatgerichte vitaliteitsprogramma’s …

We werken aan jullie toekomst via vijf resultaatgerichte programma’s. Elk programma heeft zijn eigen focus, maar is een integraal onderdeel. Inzetbaar op elk organisatieniveau.

Programma 1 Vitaliteitsscan

Het startprogramma voor iedere corporatie. Een onderzoek naar dat wat goed is. En waar groei mogelijk is. Waar ligt kracht? Wat zijn de doelen?

Programma 2 Bouwen aan ‘fysieke gezondheid’

Een programma dat werkt aan toekomstbestendig vastgoed. Met flexibel in te zetten trainingen, bijvoorbeeld rondom duurzaamheid en portefeuille- en assetmanagement.

Programma 3 Bouwen aan ‘emotionele gezondheid’

Een programma dat werkt aan een toekomstbestendig woonbeleid. Met flexibel in te zetten trainingen, bijvoorbeeld rondom scheefwonen, overlast en resultaatgericht onderhoud.

Programma 4 Bouwen aan ‘mentale gezondheid’

Een programma dat werkt aan toekomstbestendige teams, medewerkers en organisatie. Met flexibel in te zetten trainingen, bijvoorbeeld rondom leiderschap en teambuilding.

Programma 5 Bouwen aan ‘gezonde voeding’

Een programma dat de financiële gezondheid versterkt. Met flexibel in te zetten trainingen, bijvoorbeeld rondom systemen, financiën en processen.

Trainen onder deskundige begeleiding

De programma’s zijn eenvoudig toe te passen. Eerlijk en resultaatgericht doen we wat nodig is. Je werkt samen met een van onze experts, die – en dat vinden we belangrijk – alles weet van zijn of haar vak én de sector door en door kent. Ze hebben visie, weten wat ze te doen staat en zijn zo ervaren dat ze échte stappen kunnen zetten. Ze zetten hun expertise gericht en flexibel in en waar nodig is, vullen ze elkaar aan en stemmen ze onderling continu af.

Zo werkt het vitaalprogramma

Een continue ontwikkeling om toekomstbestendiger te worden op alle terreinen van jouw corporatie. Het leidt tot een wendbare en vitale corporatie.

Vitale Corporatie

Een vitaalprogramma is geen afvinklijst of standaard verandertraject. Het is een aanpak met flexibele programma’s, afgestemd op jullie kracht en groeimogelijkheden. Men traint onder begeleiding en wij blijven continu monitoren of de stappen die je zet resultaat opleveren. Het doel is helder: jullie toekomstbestendigheid, jullie vitaliteit, jullie wendbaarheid, jullie succes en jullie mensen. Dat is het uitgangspunt voor alle processen, adviezen en acties die je samen met je mensen gaat doorlopen. Gewoon naast dagelijkse gang van zaken. En met respect voor de tijd en energie die jullie volkshuisvestelijke taak vereisen.
Interesse of meer ervaren? Met onze ‘Proeverij’ (van een halve dag) kun je kennis maken met onze vitaalprogramma’s.

“Wij geloven in de toekomst van de vitale woningcorporatie. Wij geloven dat je beter kunt werken aan je volkshuisvestelijke taak als je focust op je sterke punten. Met vijf innovatieve programma’s maken we jouw corporatie vitaal, wendbaar en onderscheidend. We leren je om zelf de volgende stap te zetten en toekomstbestendig te worden.”

Een aantal van de organisaties die kozen voor mijn diensten

Wil jij een gratis abonnement op mijn tweemaandelijkse ‘Updates’?

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte van persoonlijke en teamontwikkeling. Afmelden kan altijd weer.