Skip to main content

Een sterke leidinggevende durft in de spiegel te kijken

Stel: je krijgt de laatste tijd steeds meer commentaar vanuit jouw organisatie en daar word je onzeker van. Waar is het dan de hoogste tijd voor? Wel, reflectie! Neem het heft in eigen handen, neem de spiegel ter hand en kijk wat beter of anders moet. Handig: ik laat hieronder zien welke vormen van reflectie er zijn en hoe je het best inzicht in jezelf krijgt.

Corporatiedirecteur
“Een charismatisch leider, dat wil hij zijn. De directeur van de woningcorporatie werkt al vele jaren in de sector en heeft zich vanuit een managersfunctie opgewerkt tot wat hij nu is. De laatste tijd krijgt hij uit zijn organisatie echter steeds meer kritiek op zijn functioneren en hij heeft sterk het idee dat men hem niet geschikt acht voor de opgave waar zijn corporatie voor staat. Hij wordt er onzeker van en dat heeft invloed op zijn dagelijkse werk. Hij besluit dat het tijd is voor een verandering.”

Zelfreflectie om jezelf te ontwikkelen

Met dit als uitgangspunt gaan we in een traject van leiderschapscoaching aan de slag. Deze directeur toont aan één van de belangrijkste kwaliteiten te bezitten die een leidinggevende kan hebben:  De kwaliteit tot zelfreflectie.

Drie vormen van reflectie

Er zijn veel definities van zelfreflectie. Meestal draait het om het terugkijken op eigen ervaringen om daarvan te kunnen leren. Je houdt jezelf een spiegel voor en staat stil bij hoe je werkt, welke keuzes je daarbinnen maakt, welke kwaliteiten je inzet en hoe dat voelt. Dit zijn de verschillende vormen van reflectie:

  1. Reflecteren op persoonlijk functioneren. Je staat stil bij wie je bent, wat jouw motivatie en jouw doelen zijn. Deze vorm helpt je bij jouw persoonlijkheidsontwikkeling.
  2. Reflecteren op beroepsmatig handelen. Je onderzoekt wat de effecten zijn van de werkmethoden die je inzet.
  3. Reflecteren op persoonlijk beroepsmatig handelen in de maatschappelijke context. Bij deze vorm van reflecteren kijk je ook naar de context van jouw functioneren en handelen. Hierbij vraag je je af wat het effect is op de omgeving, de maatschappij en in hoeverre je hier verantwoordelijk voor bent.

Deze drie vormen van reflectie zijn niet altijd van elkaar te onderscheiden; de ene vorm hangt nauw samen met de andere. Het draait bij reflectie in ieder geval altijd om jezelf.

Er is geen ideale leiderschapsstijl

Al bij het reflecteren op persoonlijk functioneren ontdekt deze directeur dat hij van nature geen charismatisch leider is. Zijn stijl van leidinggeven kenmerkt zich door te handelen en een voorbeeldrol te vervullen. Hij geeft er de voorkeur aan dat iedereen als gelijke wordt behandeld en zijn steentje bijdraagt. Hij reageert snel wanneer zich problemen voordoen en gebruikt dan de meest passende technieken. Zijn manier van losjes leidinggeven aan anderen uit zich onder andere in minimale supervisie. Hij handelt vanuit duidelijke, logische principes.

Authentiek zijn

Hij leert hoe hij juist deze kwaliteiten kan inzetten om een krachtige leidinggevende te zijn. Hij leert dat de beste manier van leidinggeven zijn eigen manier kan zijn. Zo ontdekt dat hij veel gelukkiger én krachtiger is als hij zijn functie mag uitoefenen op een manier die echt bij hem past. Hij weet dat hij authentiek mag zijn en wat dat dan betekent. Hij is in staat dit te combineren met zijn verplichtingen en verantwoordelijkheden.
Hij voelt zich nu zekerder en dat straalt hij uit. Hij heeft zelfs het idee dat zijn medewerkers hem nu met andere ogen bekijken. Hij heeft stappen gezet in zijn ontwikkeling en groei.

Wil je, net als deze directeur, meer uit jezelf én je medewerkers halen? Dan kan leiderschapscoaching de oplossing zijn. Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak

Een aantal van de organisaties die kozen voor mijn diensten

Wil jij een gratis abonnement op mijn tweemaandelijkse ‘Updates’?

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte van persoonlijke en teamontwikkeling. Afmelden kan altijd weer.