Skip to main content

Effectiever communiceren

Als je communiceert komt daar natuurlijk veel meer bij kijken dan alleen jouw persoonlijkheidsvoorkeuren. Ook normen en waarden, beschikbare middelen en de vaardigheid spelen een rol. Maar persoonlijkheidsvoorkeuren kunnen wél een licht werpen op belangrijke aspecten en inzicht bieden in de vaardigheden waardoor we effectiever kunnen communiceren. Kijk maar!

Vanuit de persoonlijkheidsvoorkeurentheorie onderscheid ik vier communicatiestijlen, die ik hieronder behandel. Welk communicatietype ben jij?

Communicatiestijl 1
Je wilt met jouw communicatie tot de kern van de zaak komen. Je werkt graag op een efficiënte manier en wilt geen tijd verspillen. Je wilt jouw taak tot een goed einde brengen

Omdat de manier van communiceren niet altijd begrepen wordt, kunnen anderen deze stijl interpreteren als: bot, bevelend, onpersoonlijk, zwak in de samenwerking.

Drie tips om meer gehoor te krijgen:

* Houd rekening met de indruk die jouw manier van communiceren maakt op anderen. Pas jouw stijl aan om doelen te bereiken. Betrek bijvoorbeeld anderen bij jouw mondelinge communicatie. Zeg de naam van de ander, luister naar zijn opmerkingen en zeg dan: “Daar heb je gelijk in” of “Dat is een interessante vraag”.

* Vraag anderen om hun inbreng. Voor je de eindconclusie trekt, ga je na of de anderen nog niet zijn afgehaakt. Vraag hun mening: “Heb ik nog iets over het hoofd gezien?” , “Kunnen we dit probleem misschien ook op een andere manier aanpakken?”

* Geef aan wat het probleem en het doel is. Vraag iedereen om met oplossingen te komen. Die van jou is er dan eentje die net als alle andere in overweging kan worden genomen.

Conclusieanderen erbij betrekken leidt tot betere resultaten.

 

Communicatiestijl 2

Je hebt als communicatiedoel de ander met al zijn aandacht, energie en inzet te betrekken bij jouw ideeën en overtuigingen. Om jouw betoog kracht bij te zetten, maak je gebruik van analogieën, metaforen en van verhalen over wat je zelf hebt meegemaakt.

Omdat de manier van communiceren niet altijd begrepen wordt, kan men deze stijl interpreteren als: onsamenhangend, vaag, te optimistisch en idealistisch, te persoonlijk, irrelevant.

Drie tips om meer gehoor te krijgen:

* Houd rekening met de manier waarop jouw stijl overkomt op anderen. Niet iedereen snapt analogieën, metaforen en verhalen. Ook bestaat de kans dat ze verkeerd worden geïnterpreteerd. Richt je op het realiseren van jouw doel en probeer niet met de manier waarop je presenteert bij iedereen in de smaak te vallen. Gebruik dus niet altijd analogieën en verhaaltjes en maak ze zeker niet te lang. Sluit elk betoog af door aan te geven wat je ermee wilt illustreren.

* Presenteer jouw ideeën zo gericht en duidelijk mogelijk. Zorg voor een korte introductie als: “Ik ga jullie iets vertellen over….” of “Het probleem dat ik wil aanpakken is…”. Leg uit wat jouw ideeën en meningen zijn en sluit af met een korte samenvatting: “De kernpunten van mijn verhaal waren…

* Je kunt vragen van anderen het beste beschouwen als een hulpmiddel bij het vormgeven van jouw ideeën, niet als kritiek.

Conclusie: van realistische feiten worden jouw ideeën beter.

 

Communicatiestijl 3

Je wilt met jouw communicatie bereiken dat anderen inzicht krijgen in jouw interessante, complexe ideeën. Jouw onuitgesproken boodschap luidt: “Luister goed, ik heb hier wat interessante informatie voor je.”

Als je op deze wijze communiceert, begrijpen anderen soms jouw beweegredenen niet. Men kan jouw stijl interpreteren als: belerend, arrogant en hoogdravend, te ingewikkeld en theoretisch, onpersoonlijk, afstandelijk, neerbuigend ten opzichte van andermans standpunten.

Drie tips om meer gehoor te krijgen:

* Zoek persoonlijk contact, leg uit hoe jouw ideeën aansluiten bij wat iemand op dat moment meemaakt. “Dat hele idee om afdelingen op te heffen en te reorganiseren op basis van functies, houdt me ’s nachts uit mijn slaap. Ik heb eindelijk de zaken op een rijtje gezet waar ik iets aan heb, en ik wil graag weten wat jullie ervan vinden.”

* Leg eerst de belangrijkste zaken uit en vraag dan of er nog vragen of ideeën zijn

* Vergeet niet dat ook anderen met nuttige ideeën en relevante informatie kunnen komen; je kunt met behulp van hun inbreng meer inzicht krijgen in de problemen. Met behulp van hun bijdrage zul je beter in staat zijn om een model van jouw plan te creëren.

Conclusieook de meest elegante theorie heeft geen effect als mensen haar niet snappen.

 

Communicatiestijl 4

Je wilt dat jouw communicatie persoonlijk en respectvol is. Je wil anderen niet buitensluiten, zodat je mensen die belangrijk voor jou zijn, kunt geven wat ze nodig hebben.

Omdat de manier van communiceren niet altijd begrepen wordt, kan men deze stijl interpreteren als: te persoonlijk of zelfs opdringerig, problemen negerend, onecht, te lief en aardig, oppervlakkig.

Drie tips om meer gehoor te krijgen:

* Houd er rekening mee dat anderen persoonlijke details en zorgzaamheid als storend kunnen ervaren bij de uitvoering van hun taak en dat zij misschien behoefte hebben aan meer afstand in hun relatie met jou. Je moet begrijpen dat dat het gevolg is van hun natuurlijke stijl en dat het helemaal niet hoeft te betekenen dat ze jou niet mogen.

* Als je problemen hebt met een collega of een leidinggevende, denk dan aan jouw doelen en bedenk van tevoren een vriendelijke manier om die persoon de waarheid te zeggen.

* Besef dat onenigheid tussen mensen niet altijd negatief hoeft te zijn. Richt je op de hulp die je anderen kunt bieden als zij meer duidelijkheid nodig hebben en zoek met hen samen naar oplossingen waar iedereen zich in kan vinden. Dat is beter dan alle verschillen gladstrijken en ontkennen dat er onenigheid is.

Conclusie: werkdoelen bereiken kan de harmonie vergroten.

Uw eigen communicatie

Meer weten over jouw manier van communiceren en hoe het effectiever kan? Bel, whapp of mail me! 06 22 51 85 51 | m.muller@vaartinsamenwerken.nl

Een aantal van de organisaties die kozen voor mijn diensten

Wil jij een gratis abonnement op mijn tweemaandelijkse ‘Updates’?

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte van persoonlijke en teamontwikkeling. Afmelden kan altijd weer.