Intervisie

Intervisie is een methode waar je met jouw collega’s op een gelijkwaardige wijze bij elkaar komt onder leiding van een coach. De focus ligt op analyseren en oplossen van problemen, het ontwikkelen van vaardigheden en advisering over knelpunten. Je krijgt inzicht in je eigen voorkeuren in relatie tot werkgerelateerde problemen en leert van nieuwe methodes en inzichten van collega’s.

Wanneer?
Als je behoefte hebt op een professionele manier werkgerelateerde kwesties en uitdagingen te bespreken. Wil je van elkaar leren om het team of de organisatie gezamenlijk naar een hoger niveau te tillen? Intervisie is een nuttige methode om:
• Samenwerking en collegiale steun te bevorderen;
• De zelfredzaamheid van jou en het team te vergroten;
• Op een interactieve manier van elkaar te leren en elkaar te helpen;
• Inzicht in de eigen mogelijkheden te krijgen;
• Te leren van elkaar deskundigheid.

Wat doen we?
Er wordt een prettige en veilige omgeving gecreëerd door de coach waarin jij en jouw collega’s zich open voelen om ontwikkelpunten te delen. Binnen de groep is vertrouwelijkheid verzekerd; wat er gezegd wordt, blijft binnen de groep. Per keer zal een deelnemer een werkgerelateerde vraag of probleem naar voren brengen. De inbrenger van de casus heeft hier een centrale inhoudelijke rol, terwijl overige deelnemers zich inleven in de situatie, feedback geven en een adviserende rol op zich nemen.

Resultaat
Jij en jouw collega’s zullen door intervisie creatieve ideeën uitwisselen en ‘out of the box’ denken. De vraag achter de vraag wordt ontdekt. Op deze manier kan de groep nieuwe visies ontwikkelen bij het oplossen van problematiek of uitdagingen op de werkvloer. Behalve dat het team leert dat ze uit elkaars ervaringen kunnen leren, wordt ook de samenwerking binnen de organisatie vergroot. Door inzicht in ieders krachten en vaardigheden zullen jouw collega’s elkaar sneller opzoeken en zich beter ontwikkelen, waardoor de zelfredzaamheid van de organisatie vergroot wordt. Bovendien wordt er inzicht verkregen in jouw eigen functioneren, jouw rol binnen de groep en jouw eigen verantwoordelijkheid.

Waarom VISA?

Ik ben Marion Muller, eigenaar van VISA, Vaart in Samenwerken. Ik ben gecertificeerd MBTI-coach en gespecialiseerd in persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. Het is mijn passie het team de kwaliteiten en krachten te laten bundelen en te verbinden aan het werk. Bel me voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek (06 22 51 85 51) of ga naar het contactformulier.