Skip to main content
Mensen maken organisatie

Mensen maken de organisatie

Onlangs heb ik een teamontwikkelingstraject afgerond bij een woningcorporatie in Zuid-Holland. De gehele organisatie was erbij betrokken. Hieronder schets ik hoe dit traject is verlopen.

Persoonlijke gesprekken en voorkeuren

Voordat de voltallige groep bij elkaar kwam, ben ik gestart met persoonlijke gesprekken met alle medewerkers. Om de mensen inzicht in zichzelf én de ander te geven heb ik het beproefde instrument MBTI ®(Myers-Briggs Type Indicator) ingezet. De MBTI brengt persoonlijkheidstypes in kaart en creëert een sterke basis voor levenslange (persoonlijke) ontwikkeling en groei. Het biedt een constructief en flexibel kader voor het begrijpen van individuele verschillen en sterke punten, ook in een team.

“Binnen onze organisatie gebruiken we MBTI als gemeenschappelijke taal om verschillen tussen mensen op een positieve manier te bespreken. Het resultaat is in bijna alle gevallen een verbeterde samenwerking op diverse vlakken.”

Elkaar leren kennen en keuzes maken

Tijdens de eerste bijeenkomst werden de MBTI-voorkeuren gedeeld met elkaar. Er was herkenning, hilariteit en natuurlijk veel begrip voor de verschillen tussen elkaar. Iedereen kreeg inzicht hoe ze deze verschillen kunnen gebruiken om de samenwerking in het team te optimaliseren. In het middagprogramma van deze workshop gingen we aan de slag met een actueel vraagstuk. Dit vraagstuk ging over een aantal sloopprojecten (en vervangende nieuwbouw) waar de corporatie de komende jaren mee aan de slag wil gaan. In groepjes zijn keuzes gemaakt en deze keuzes zijn door de groepjes goed onderbouwd. Waarbij men rekening hield met dat naast de problematiek van de zittende bewoners, er ook omwonenden zijn die de sloop en de vervangende nieuwbouw niet zien zitten en mogelijk bezwaar gaan maken bij de gemeente. Bij het presenteren van de bevindingen aan elkaar, bleken er grote verschillen van inzicht te zijn. Dit was interessant en deze input is nadrukkelijk meegenomen in de uiteindelijke beslissing.

Belangrijkste resultaten van deze dag:

Energie en inspiratie voor medewerkers, team en organisatie!

Zelfinzicht en inzicht in de ander

 • Men maakte een concrete en positieve zelfanalyse: inzicht in eigen voorkeursstijl met behulp van MBTI (Myers-Briggs Type Indicator);
 • Men heeft begrip en waardering gekregen voor onderlinge verschillen tussen mensen;
 • Men heeft geleerd hoe verschillende voorkeuren elkaar versterken;
 • Men heeft geleerd hoe men elkaars krachten kan benutten om als team optimaal en afdelingsoverschrijdend samen te werken.

Efficiënte en effectieve besluitvorming en probleemoplossing

 • Men heeft inzicht gekregen in het proces van probleemoplossing;
 • Men heeft geleerd op welke manier samenwerken de kwaliteit van beslissingen verbetert.

 

“De mens maakt het verschil!”

Verdere teamontwikkeling

Om de teamontwikkeling te verankeren in de organisatie, hebben we gedurende twee jaar om de zes maanden een verdiepingsdag georganiseerd. Steeds werd de kennis over de voorkeuren opgefrist en de bevindingen uit de praktijk besproken: in hoeverre hebben de medewerkers zich kunnen ontwikkelen en is de onderlinge samenwerking in het team veranderd sinds de vorige inspiratiedag. Hebben deze veranderingen positief bijgedragen aan de organisatieontwikkeling? Tijdens de eerste verdiepingsdag kwam de teamdynamiek en communicatie aan de orde.

Belangrijkste resultaten van deze dag:

Energie en inspiratie voor medewerkers, team en organisatie!

Effectieve communicatie

 • Men heeft ontdekt hoe men overkomt in zijn of haar communicatie;
 • Men heeft geleerd om te gaan met de communicatiestijl van anderen;
 • Men heeft handvatten gekregen om met elkaar in plaats van over elkaar te praten.

Tijdens de tweede verdiepingsdag hebben we uitgebreid stilgestaan bij feedback geven en ontvangen. We hebben de dag op een ludieke manier afgesloten met een “pubquiz”.

Belangrijke resultaten van deze dag:

Energie en inspiratie voor medewerkers, team en organisatie!

Constructief feedback geven en ontvangen

 • Handvatten voor feedback geven
 • Ingrediënten van een goede feedback
 • Omgaan met ontvangen van feedback en kritiek

De daarop volgende verdiepingsdag was weer een zeer geslaagde dag waarbij de medewerkers meer begrip voor elkaar en elkaars werk kregen. We zijn die dag aan de slag gegaan met omgaan met verandering en hoe je goed kunt samenwerken in verandering. Een dag met waardevolle inzichten, tijd voor elkaar en ludieke praktische oefeningen.

Belangrijke resultaten van deze dag:

Energie en inspiratie voor medewerkers, team en organisatie!

Omgaan met verandering

 • Inzicht hoe iedereen reageert op verandering
 • Weten hoe je anderen meekrijgt in verandering
 • Gebruiksaanwijzing voor elkaar 

 

Enkele reacties van de medewerkers na afloop:
• “Ik heb meer inzicht gekregen in mijzelf en anderen”
• “De oefeningen die we gedaan hebben, hebben bijgedragen elkaar beter te leren kennen en even stil te staan bij elkaar. Normaal zie je elkaar te weinig en vluchtig.”
• “Heel leerzaam, andere manier van communiceren met elkaar. Makkelijker en leuker.”
• “Heel leuk naar veranderingen kijken en naar de toekomst.”
• “Eerst goed communiceren met elkaar en dan iets goeds neerzetten. Kijk maar naar de oefeningen die we moesten doen.”
• “Tijd ging snel, goede afwisseling van theorie, actie en pauzes.”
• “Leuke opfrisser, andere setting, verrassend. Verschillen tussen mensen zijn nodig om samen verder te komen.”
• “Deze vierde dag geeft weer inzicht, goed gevoel van teambuilding, elkaar van de andere kant zien en we praten weer eens anders met elkaar.”

Openhartig

Van een van de medewerkers kregen we deze mail na afloop:

“Het was weer een leerzame dag. Al vond ik in het begin wel stroef gaan. Ik denk dat daar wel een verklaring voor is. Het personeel en dan vooral het kantoorpersoneel, en dat zijn ze bijna allemaal, heeft de afgelopen tijd heel wat over zich heen gehad. We zijn veranderd van computerprogramma en daar is heel veel tijd en energie in gaan zitten het afgelopen jaar. We waren er nog niet klaar mee of de fusie kwam om de hoek kijken. We begonnen met een meeting waarin we onze zorgen, voordelen en nadelen mochten opschrijven. Een week voordat de VISA-dag was kregen we een rapport over een onderzoek naar de fusie (80 blz. met heel veel info) en was er dinsdags gelegenheid om het rapport te bespreken. Twee dagen erna de VISA-dag waarin ons gevraagd werd e.e.a. nog eens na te kijken. Ik kan begrijpen dat het merendeel even genoeg stof gelezen had de afgelopen week en dat de VISA er een beetje bij in is geschoten. Tenminste dat is mijn mening. Al met al kwam met jullie hulp de dag snel op gang. Zoals ik al zei heel leerzaam en ook de andere sessies. Het heeft mij in ieder geval wel gebracht dat ik wat meer open ben geworden en wat meer praat (nog niet genoeg aldus mijn vrouw ). Verder gebruik ik het geleerde wel. Ik probeer in ieder geval niet gelijk te komen met “ja maar jij”, of “ja maar toen”. Ongemerkt maken we gebruik van wat we geleerd hebben. Niet alleen, maar samen. Praten voor je iets doet. Al zitten er ook tussen die er niets van hebben opgestoken of niet willen. Maar als je maar genoeg blijft herhalen moeten ze vanzelf mee gaan doen. Ik zou zelf voor stellen deze sessies minstens een keer per jaar te herhalen maar daar heb ik weinig zeggenschap over. De reactie is wat later omdat ik eerst nadenk voor ik iets doe. In ieder geval bedankt, ik vond het leuk om mee te maken en tot ziens!”

 

Wil jij net als deze organisatie stappen zetten met je team, afdeling of organisatie? Dan is teamcoaching wat voor jou. Ik kom graag de mogelijkheden bespreken. Bel of mail me voor een afspraak: 06 22 51 85 51 of m.muller@vaartinsamenwerken.nl

Een aantal van de organisaties die kozen voor mijn diensten

Wil jij een gratis abonnement op mijn tweemaandelijkse ‘Updates’?

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte van persoonlijke en teamontwikkeling. Afmelden kan altijd weer.