Reflectie versterkt vitaal leiderschap - VISA Skip to main content
Reflectie leiderschap

Reflectie versterkt vitaal leiderschap

De afgelopen jaren is de aandacht voor vitaliteit bij organisaties flink gegroeid. Ik kom steeds vaker bij organisaties waar de vitaliteit van medewerkers onderdeel is van de strategie. Vitaliteit van medewerkers speelt een rol bij de persoonlijke ontwikkelingsdoelen. Hiernaast zie je de opkomst van gedeeld leiderschap en zelfsturing. In organisaties waar de autonomie lager in de organisatie wordt gelegd, speelt de medewerkersmotivatie een steeds grotere rol. Een voordeel van zelfsturing is dat de mensen op de werkvloer dichtbij de klanten staan en snel met oplossingen kunnen komen. Dat werkt alleen met betrokken medewerkers, die hun creativiteit willen en kunnen aanspreken. Vitaliteitsmanagement is daarmee een cruciaal onderdeel van nieuw leiderschap.

Vitaal leiderschap 

Reflecteren is een van de krachtigste tools om jouw vitaal leiderschap te versterken. Reflecteren gaat erom dat je op een onderzoekende manier naar jezelf kunt kijken. Hoe kijk je terug naar jouw gedrag, jouw gevoel en jouw motivatie om bepaalde keuzes te maken? Het gaat niet om het vinden van oplossingen (“wat moet je als leidinggevende doen?”), want dan komt de nadruk te liggen op het denken (over oplossingen). De reflectie moet dieper gaan om een professionele ontwikkeling op langere termijn te bewerkstelligen.

Reflectie

Het reflecteren op idealen en kernkwaliteiten is een voorbeeld van betekenisgerichte reflectie. Als je als leidinggevende bewust bent van je eigen kernkwaliteiten, kun je in veel verschillende situaties bekijken hoe die ingezet kunnen worden. Daardoor wordt langetermijnontwikkeling gestimuleerd. Dat is een effectievere aanpak dan per geval zoeken naar een oplossing. Als zo’n oplossing werkt, is dat vaak slechts eenmalig omdat elke situatie weer anders is.

Autonoom en zelfsturend

In mijn coachtrajecten met leidinggevenden gaat het erom dat de leidinggevende leert om autonoom en zelfsturend te worden in het benutten van zijn of haar kracht en het hanteren van belemmeringen door betekenisgerichte reflectie.

Zelf aan de slag

Denk aan een situatie in de afgelopen periode die heel goed of juist niet goed ging.

Stel jezelf de volgende vragen:

Omgeving -> Wat kwam je tegen?

Gedrag -> Wat deed je? Welk gedrag was zichtbaar?

Vaardigheden -> Welke vaardigheid liet je zien / had je willen gebruiken?

Overtuigingen -> Wat dacht je over de situatie? Wat was je overtuiging / geloofde je? Bijvoorbeeld: ik ga het redden/ik ga het niet

redden. Welk effect had dat op jou?

Identiteit -> Hoe zag je je eigen professionele rol? Hoe was je zelfbeeld? Zijn er belemmerende gedachten? Zo ja, Wat doet dat met je als je dat denkt? Herken je dat van jezelf?

Betrokkenheid -> Wat doet deze situatie met jouw enthousiasme voor je werk? Wat is je ideaal/verlangen? Als je alle ballast loslaat, wat gebeurt er dan?

Kernkwaliteiten -> Welke kwaliteit van jezelf heb je gebruikt en wat gebeurde er met jou? Of welke kwaliteit van jezelf had je kunnen gebruiken? Wat gaat jou helpen om je kwaliteiten te gebruiken?

 

Stel dat je morgen weer in zo’n situatie terechtkomt, wat kun je doen? Wat heb jij van jezelf geleerd. Kun je dit aanleren?

 

Een aantal van de organisaties die kozen voor mijn coaching

Acel
logo area

Wil jij ook weten wat Marion te vertellen heeft?

Vul hieronder je gegevens in en ontvang gratis nieuwe updates