Skip to main content
Leidinggeven aan thuiswerkers

Wat kun je als manager doen voor thuiswerkers?

Uit onderzoek is gebleken dat het gedwongen thuiswerken zorgt voor een aanzienlijke verhoging (soms wel tot 40%) van het stressniveau bij medewerkers.

Mensen moeten vaak veel ballen in de lucht houden: niet alleen hun werk doen (en ook nog eens op een andere manier dan ze gewend zijn),  maar ook kinderen begeleiden bij thuisonderwijs, soms hebben ze er nog zorgtaken bij en maken ze zich zorgen over de toekomst.

Het verplicht thuiswerken vraagt voor de manager een andere manier van leidinggeven.  Het belangrijkste is om met thuiswerkende medewerkers in gesprek te blijven. Zorg dat je wekelijks contact hebt en gerichte vragen stelt. Zorg dat je tijdig hulp kan bieden als iemand het even niet meer bolwerkt.

 

Welke rol kun je pakken?

Bij het leidinggeven op afstand aan medewerkers die gedwongen thuis werken kun je verschillende rollen pakken:

Rol van leider

Jij als leidinggevende motiveert medewerkers door een duidelijke, heldere en inspirerende visie op thuiswerken neer te leggen. Je kunt ook op afstand de richting uitzetten om doelstellingen te bereiken. Je inspireert en stimuleert medewerkers, creëert betrokkenheid en maakt medewerkers zelfsturend. Bij thuiswerken een absolute must. Je neemt verantwoordelijkheid als dat moet.

Rol van manager

In de rol van manager hou je de vinger aan de pols bij processen en faciliteer je je medewerkers. Een thuiswerkplek moet ook arbo-technisch in orde zijn. Check wat jij daarin kan betekenen. De manager evalueert en stuurt op tijd bij. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid voor de optimale inzet van de mensen en de middelen. De manager stelt prioriteiten en coördineert het geheel, kijkend naar de kwaliteiten, talenten en competenties van de thuiswerkers.

Rol van coach

Als coachend leidinggevende geef je medewerkers ruimte en tijd hun verhaal of probleem te brengen en zoek je samen naar oplossingen. Je kunt nog steeds, ondanks de crisistijd, samen doelen definiëren. Ook deze tijd kan een medewerker benutten om zich te ontwikkelen en nog beter te worden in zijn of haar werk. Dat perspectief geeft sommige medewerkers juist in deze tijd energie.

Rol van ondernemer

In deze rol denk je in mogelijkheden en hoe deze van toegevoegde waarde kunnen geven op je afdeling. Je genereert nieuwe en bruikbare ideeën en geeft medewerkers de ruimte om dit ook te doen. In deze tijd waarin alles anders is, zijn sommige mensen heel vindingrijk. Heb vooral aandacht voor deze creatieve mensen. Er zijn natuurlijk ook altijd medewerkers die de kantjes ervan aflopen. Focus daar niet teveel op. Zet de medewerkers die meedenken en proactief zijn in het zonnetje. Moedig ze aan. Geef ze ruimte voor creativiteit en innovatie en monitor dit.

Een aantal van de organisaties die kozen voor mijn diensten

Wil jij een gratis abonnement op mijn tweemaandelijkse ‘Updates’?

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte van persoonlijke en teamontwikkeling. Afmelden kan altijd weer.