Skip to main content

Is gelijkwaardigheid in een ketensamenwerking mogelijk?

Binnenkort rond ik mijn opleiding Systemisch Werk af en merk dat ik nu al vaak door de systemische bril naar vraagstukken kijk.

Ketensamenwerking

Als we bijvoorbeeld naar ketensamenwerking tussen een woningcorporatie en onderhoudsbedrijven kijken vanuit een systemisch perspectief, kunnen we een bredere kijk krijgen op de dynamiek en interacties die plaatsvinden. Binnen een systemische benadering is gelijkwaardigheid een belangrijk concept, maar het is belangrijk om de specifieke context en dynamiek van de samenwerking te begrijpen.

Wie betaalt, bepaalt

Hoewel de uitspraak “wie betaalt, bepaalt” inderdaad kan wijzen op een ongelijke machtsverdeling, kan een systemische benadering helpen om een meer evenwichtige en gelijkwaardige samenwerking te bevorderen. Bovendien kun je elementen uit het werk van Patrick Lencioni toepassen om de samenwerking te ontwikkelen. Lencioni benadrukt het belang van teamwerk en het overwinnen van teamfrustraties.

Aan het werk!

Hier zijn enkele aspecten om rekening mee te houden:

  1. Herken de onderliggende dynamiek: Kijk naar de onbewuste patronen en overtuigingen die van invloed kunnen zijn op de machtsverdeling en de samenwerking. Identificeer mogelijke systemische dynamieken zoals hiërarchie, verstrikkingen of uitsluiting van bepaalde partijen. Door deze dynamieken bewust te maken, kan er ruimte ontstaan om ze te transformeren.
  2. Inclusieve besluitvorming: Streef naar inclusieve besluitvormingsprocessen waarin alle betrokken partijen de mogelijkheid hebben om hun stem te laten horen en invloed uit te oefenen op beslissingen. Dit bevordert een gevoel van gelijkwaardigheid en eigenaarschap binnen de samenwerking.
  3. Onderlinge afhankelijkheid: Benadruk de onderlinge afhankelijkheid tussen de woningcorporatie en de onderhoudsbedrijven. Een gezonde ketensamenwerking is gebaseerd op het besef dat alle partijen van elkaar afhankelijk zijn om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Dit kan helpen om een meer gelijkwaardige mindset te creëren.
  4. Versterk vertrouwen en relaties: Vertrouwen is geen knop die je aanzet. Investeer in het opbouwen van vertrouwen en het versterken van relaties tussen de betrokken partijen. Dit kan worden gedaan door elkaar ánders te leren kennen, verschillen te overbruggen. open communicatie, het nakomen van afspraken en het tonen van respect voor elkaars belangen en perspectieven.

Het werken aan de ontwikkeling van (de zachte kant) van samenwerken is een continu proces dat tijd en inspanning vergt. Door zowel systemische principes als de benaderingen van Lencioni toe te passen, kun je een omgeving creëren waarin gelijkwaardigheid, vertrouwen en effectieve samenwerking kunnen gedijen.

 

 

Lees meer over het ontwikkelen van samenwerken

Een aantal van de organisaties die kozen voor mijn diensten

Logo alwel

Wil jij een gratis abonnement op mijn tweemaandelijkse ‘Updates’?

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte van persoonlijke en teamontwikkeling. Afmelden kan altijd weer.