Skip to main content

Teamcoaching & -training

Van team naar topteam!

“We willen ons teamgevoel versterken. We kennen elkaar redelijk en de sfeer is best goed, maar we zouden meer of beter kunnen samenwerken dan we nu doen. Hoe pakken we dat aan?” Deze vraag krijg ik herhaaldelijk. Want ja, samenwerken is belangrijk maar soms ook best lastig.

Wat doe je om samenwerken te ontwikkelen?

Mijn aanpak voor teamontwikkeling heb ik afgeleid van wat Patrick Lencioni “De vijf frustraties van teamwork” noemt. De frustraties heb ik vertaald naar succesfactoren. Deze vormen de basis van de soft skills (de zachte kant) van samenwerken die we gaan ontwikkelen. Ze zijn als het cement tussen de bouwstenen (de harde kant) van samenwerken.

Het gebruik van MBTI® is een belangrijk onderdeel van het succes van werken met het model van Lencioni. Lencioni geeft aan dat je ook een ander instrument kunt inzetten, maar dat MBTI® de hoogste betrouwbaarheid en validiteit heeft.

Hoe word je een topteam?

In een sterk team is vertrouwen de basis. Er zijn verschillen en die worden positief benut. Iedereen vult elkaar aan en voelt zich gehoord en serieus genomen. Men spreekt elkaar aan vanuit respect en geeft complimenten. Heldere afspraken worden gezamenlijk gemaakt en iedereen houdt zich eraan. Dan is het een kleine stap naar het pakken van de eigen verantwoordelijkheid en te sturen op het realiseren van de collectieve doelen en resultaten. Maar hoe bereik je dit?

Aanpak

We starten met goede gesprekken, observaties en een samenwerkingsscan om het speelveld en de context te onderzoeken. Er wordt precies gemeten hoe de samenwerking er op dat moment voor staat. De aanpak is er vervolgens op gericht om dat te doen wat nodig is.

 

Om goed te kunnen bouwen aan samenwerken, gaan we in groepen aan de slag. Bij voorkeur is dit een mix van mensen van verschillende afdelingen, functies en niveaus, maar het kan ook een mt of een afdeling zijn. Afhankelijk van de uitkomsten van het vooronderzoek wordt het programma bepaald. Mogelijke thema’s waar we aan gaan werken zijn:

 • Zelfinzicht en inzicht in de ander
 • Overbruggen van verschillen
 • Uitspreken – afspreken – aanspreken
 • Teamdynamiek
 • Besluitvorming en probleemoplossing
 • Commitment
 • Elkaar aanvullen en inzetten op kwaliteiten
 • Teamcontract

Ingrediënten voor een topteam

We werken op deze manier soms ongemerkt maar altijd concreet aan de belangrijkste ingrediënten van samenwerken en bouwen aan een optimaal samenwerkklimaat:

 • Vertrouwen: Elkaar ánders en beter leren kennen. Waardering en respect hebben voor ieders unieke inbreng;
 • Verschillen: Mening durven uitspreken en de brug slaan tussen onderlinge verschillen;
 • Heldere afspraken: Commitment! Betrokkenheid en besluitvaardigheid;
 • Effectieve communicatie: Uitspreken, afspreken en aanspreken;
 • Teambelang: Inzicht krijgen in elkaars belangen. Werken vanuit de bedoeling, een gezamenlijke stip op de horizon.

Borging

Na het traject is het belangrijk om de beweging die is ingezet te verankeren. Daarvoor kun je kiezen voor een mix van activiteiten:

 • Elk teamlid kan zijn of haar kennis verdiepen door gratis gebruik te maken van het Kennisportaal van VISA Vaart in Samenwerken;
 • Tussentijds, informeel bij elkaar komen en verder praten over wat je als team nodig hebt in het VISA CoachCafé;
 • Verdieping en de vraag achter de vraag ontdekken met elkaar in Intervisiebijeenkomsten (groep max. 5 personen)
 • Een teamlid kan behoefte hebben om te reflecteren op eigen gedrag met Persoonlijke coaching

Wat merk je van deze teamontwikkeling in de dagelijkse praktijk?

 • Werkplezier! Energie en motivatie voor medewerkers, team en organisatie;
 • Begrip voor verschillen tussen de mensen en en men weet hoe men verschillen moet overbruggen;
 • Concrete handvatten om met elkaar te communiceren en elkaar aan te spreken;
 • (H)erkenning van elkaars kwaliteiten;
 • Respect voor elkaars werk;
 • Een stevig fundament voor vertrouwen en duurzame samenwerking;
 • Iedereen heeft scherp wat de bedoeling van de samenwerking is;
 • Samen komt men tot efficiënte probleemoplossing en besluitvorming;
 • Effectiever gebruik van tijd en middelen.

Afgestemd op jouw wensen

Kan de samenwerking op jouw afdeling beter? Wil je bouwen aan de zachte kant van samenwerken? Wil jij met je team of organisatie stappen zetten? Ga voor teamcoaching! De programma’s van VISA, Vaart in Samenwerken worden helemaal afgestemd op jouw specifieke wensen.

 

 

 

Een aantal van de organisaties die kozen voor mijn coaching

de alliantie logo

Wil jij een gratis abonnement op mijn tweemaandelijkse ‘Updates’?

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte van persoonlijke en teamontwikkeling. Afmelden kan altijd weer.