Teamcoaching & -training - VISA Skip to main content

Teamcoaching & -training

Van team naar topteam!

“We willen ons teamgevoel versterken. We kennen elkaar redelijk en de sfeer is best goed, maar we zouden meer kunnen samenwerken dan we nu doen. Hoe pakken we dat aan?” Deze vraag krijg ik herhaaldelijk. Want ja, samenwerken is belangrijk maar soms ook best lastig.

Lencioni

Hoe ontwikkel je de samenwerking in je team?

Eerst gaan we onderzoeken wat goed gaat, wat de pijnpunten zijn, wat het team nodig heeft en welke methodes ingezet kunnen worden.

Mijn aanpak voor teamontwikkeling heb ik afgeleid van wat Patrick Lencioni “De vijf frustraties van teamwork” noemt. De frustraties heb ik vertaald naar succesfactoren. Het gebruik van MBTI® is een belangrijk onderdeel van het succes van werken met het model van Lencioni. Lencioni geeft aan dat je ook een ander instrument kunt inzetten, maar dat MBTI® de hoogste betrouwbaarheid en validiteit heeft.

Werken aan alle niveaus in de piramide; word een topteam!

Vertrouwen is de basis van een sterk team en leidt tot openheid. Wanneer teamleden met openheid stevig bijdragen aan de besluiten, elkaar aanspreken, zich gehoord en serieus genomen voelen, zal hun betrokkenheid toenemen voor de genomen besluiten. Dan is het een kleine stap naar het pakken van de eigen verantwoordelijkheid en te sturen op het realiseren van de collectieve doelen en resultaten. De niveaus in de piramide zijn onderling verbonden. Gevoeligheid op één van de niveaus is een risico voor het goed functioneren van een team.

Samengevat kun je zeggen over een TOPTEAM:

 • Er is onderling vertrouwen;
 • Teamleden gaan openlijk de strijd aan over ideeën;
 • Ze steunen besluiten en actieplannen;
 • De Teamleden spreken elkaar aan op het realiseren van overeengekomen activiteiten;
 • Alle teamleden concentreren zich op het bereiken van collectieve resultaten.

Gericht trainen op samenwerking

Om van je team een topteam te maken, moeten bepaalde vaardigheden ontwikkeld worden. Die gaan we trainen!

 1. Vertrouwen: elkaar ánders en beter leren kennen;
 2. Conflicten: inzicht in onderlinge verschillen en waardering voor ieders unieke inbreng;
 3. Commitment: betrokkenheid en besluitvaardigheid;
 4. Verantwoordelijkheid: elkaar aanspreken op gedrag en resultaten;
 5. Resultaatgerichtheid: doelen stellen en verbinden aan doelen.

Borging

Na en tussen de teamdagen door is het belangrijk om de beweging die is ingezet te verankeren. Daarvoor zetten we een mix van activiteiten in:

 • Elk teamlid kan zijn of haar kennis verdiepen door gebruik te maken van het Kennisportaal van VISA Vaart in Samenwerken
 • Tussentijds, informeel bij elkaar komen en verder praten over wat je als team nodig hebt in CoachCafé
 • Verdieping en de vraag achter de vraag ontdekken met elkaar in Intervisiebijeenkomsten (groep max. 5 personen)
 • Een teamlid kan behoefte hebben om te reflecteren op eigen gedrag met Persoonlijke coaching

Wat merk je van deze teamontwikkeling in de dagelijkse praktijk?

 • Verbetering van de soft skills op persoonlijk en teamniveau;
 • Er is een fundament voor vertrouwen en duurzame samenwerking;
 • Er is duidelijkheid over de richting en de prioriteiten;
 • Efficiënte probleemoplossing en besluitvorming;
 • Concrete handvatten om elkaar te begrijpen, met elkaar te communiceren en samen te werken;
 • Je waardeert en benut elkaars kwaliteiten, vaardigheden en ervaringen;
 • Je kunt elkaar alles zeggen vanuit respect. Er wordt gecommuniceerd op basis van gelijkwaardigheid;
 • Energie en motivatie voor medewerkers, team en organisatie;
 • Effectiever gebruik van tijd en middelen;
 • Je kijkt uit naar vergaderingen en andere gelegenheden om als groep te kunnen optreden;
 • Samenwerken wordt leuk.

 

Afgestemd op jouw wensen

Wil jij met je team of organisatie stappen zetten? Zoek je invulling voor een aantal teamdagen, teamtrainingen of heidagen? Ga je een project starten en wil je eerst werken aan teambuilding? Ga voor teamcoaching! De programma’s van VISA, Vaart in Samenwerken worden helemaal afgestemd op jouw specifieke wensen.

Een aantal van de organisaties die kozen voor mijn coaching

logo area

Wil jij ook weten wat Marion te vertellen heeft?

Vul hieronder je gegevens in en ontvang gratis nieuwe updates